Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Monica Mæland (via videolink) og helseminister Bent Høie orienterer om nye tiltak for å håndtere koronavirusutbruddet i Norge, og konsekvensene av det. Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, deltar også. Det samme gjør Espen Nakstad, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet.