Det avslørte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) under et besøk i Lofoten tirsdag.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra bønder og veterinærer som har vært bekymret for at tilgangen på klinisk veterinærvakt ville bli dårligere. Dette er innspill vi har lyttet til, sier statsråden.

Bollestad fremholder at et system med rammeoverføringer kunne gitt uheldige utslag for jordbruk i distriktene, hvor det ofte er få folk, men mange husdyr.

I kommuneproposisjonen for 2020 varslet regjeringen at tilskuddet til klinisk veterinærvakt utenom åpningstid skulle innlemmes i det generelle rammetilskuddet til kommunene. Oppfølgingen av dette skulle komme i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, men nå blir altså tilskuddet likevel ikke en del av rammeoverføringene.

Dagens veterinærordning er gjennom døgnet delt opp i ordinær arbeidstid og en veterinærvakt som innebærer tilgang til veterinær utenom ordinær arbeidstid. De til sammen 160 vaktdistriktene over hele landet får i dag øremerket tilskudd for alltid å kunne ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt.

Både Den norske veterinærforening og Norges Bondelag var bekymret for den varslede endringen og drøftet 4. juli derfor saken med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Bondelaget fryktet at det kunne kan bli vanskelig å få tak i veterinær på kort varsel på kvelds- og nattid.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legges fram 7. oktober.