Det blir noen julekonserter og selvfølgelig god julestemning i Narvik også i år, men de som gledet seg til julekonserten «Julenatt» i Narvik og Bjerkvik kirker med blant andre Wenche Myhre, Emil Solli-Tangen og Jørn Hoel, og intimkonserten med Cristina Andersen og Oddrun Valestrand i Sjømannskirka, blir skuffet i år. I forrige uke kom nyheten om at begge konsertene må avlyses som følge av regjeringens nye koronatiltak for arrangement som for eksempel konserter: Saler uten fastmonterte stoler får ikke ha mer enn 50 publikummere, mot 200 i saler med fastmonterte stoler.

Selv om kirkebenkene i Narvik kirke er både fastmonterte og romslige, gis verken artistene eller Narvik kirke som en kulturaktør den tilliten at smittevern kan ivaretas på en god måte selv med 200 publikummere i kirkerommet. Bransjen selv roper på kulturminister Abid Raja, og ber ham åpne øynene for det skjeve og veldig urettferdige tiltaket som regjeringen har innført.

LES OGSÅ:

Helseminister Bent Høie møtte kompetanseorganisasjonen Norske konsertarrangører torsdag denne uken. Han sier kulturbransjen i større grad vil inviteres til dialog fremover. Problemet er at nå er det for sent. Med dette tiltaket har regjeringen revet opp det samme såret de har forsøkt å stoppe blødningene fra med kompenserende tiltak de siste månedene.

Da man kunne begynne å håpe på en åpning for kulturlivet, og et grunnlag for å holde liv i et skadeskutt kulturliv, våget artister seg på å sette opp julekonserter i mange av landets byer og tettsteder. Julekonsertene hadde vært ekstra kjærkomne i år, etter et år som forsiktig sagt har vært fattig på kultur og felles opplevelser. I mange Narvik-hjem har julepynten allerede kommet i vinduene og i stuene. Noen har til og med satt opp et ferdig pyntet juletre bare for å få noe som kan minne om normalitet i en vanskelig tid.

Kulturaktørene er blant de i landet som har fått lide hardest som en samlet gruppe som følge av koronapandemien. Derfor er det helt uforståelig for oss at ikke kulturlivet nå kan få tillit til at også aktører med løse stoler kan åpne for 200 publikummere. Vel å merke dersom aktørene kan ivareta smittevernet på en god måte.

Det ville ikke vært noe problem for Narvik kirke å ha en julekonsert for 200 publikummere på en trygg og god måte. Narvik kirke har 700 sitteplasser. Med 200 publikummere fyller man bare under en tredjedel av kirka. Med sperrebånd og klistremerker hadde man klart å sikre at publikummerne holdt tilstrekkelig avstand til hverandre. Kirka har i tillegg fem innganger. Gjennom den ene kunne musikerne blitt sluppet inn. I de fire andre kunne man sluppet inn puljer på 50 publikummere. I Bjerkvik kirke er kapasiteten litt under halvparten, men kanskje kunne man gjennomført konsertene for dette publikummet også i Narvik for å få dem gjennomført?

LES OGSÅ:

Vi har stor tillit til regjeringens koronatiltak. Jeg har tidligere skrevet at vi skal være forsiktige med å kritisere tiltak der vi ikke har nok grunnlag for å si at tiltakene i hvert fall ikke vil fungere. Men de strenge tiltakene tar noe av friheten fra oss. Da kan vi ikke se at én og samme gruppe med aktører forskjellsbehandles på et tynt og uforståelig grunnlag. Det har vært lite smitte på kulturarrangement. De gangene det har skjedd smitte, har det vært konserter og arrangement der det ikke har vært like lett å unngå at publikum sosialiserer før, underveis eller etter konsertene. Som for eksempel på utesteder. Det er grunn til å tro at en julekonsert i Narvik kirke ikke hadde vært et sted der smitten spredte seg med gode, lokalet tiltak.

Tiltaket om maks antall publikummere burde derfor vært formet som en hovedregel det kan gjøres unntak fra. Der kirkene som kan ivareta smittehensynene også med 200 publikummere kunne få gjøre sine egne vurderinger om unntak. I samråd med smittevernlegen i kommunen, og selvsagt i samråd med artistene som må ivareta sin egen og sine kollegaers sikkerhet. Hadde regjeringen sett at kulturaktørene er fullt i stand til å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre sine publikummere, hadde vi hatt julekonsert i Narvik kirke i år. Da hadde vi også hatt et kulturliv som kunne fortsette på sin reise mot å bygge opp et grunnlag for å satse videre mot en normal verden.

Dette tiltaket gjør stor skade for den delen av kulturlivet som var på vei tilbake. De første tiltakene rammet hardt, men de var nødvendige. Nå kan ikke regjeringen bruke kompensasjonsordninger for å redde utsatte bransjer i vanskelige tider lenger. Det er ikke nok. Nå må de også være mye mer treffsikre med tiltakene sine så de ikke rammer helt urettferdig. Nå har de dessverre skutt i blinde.