Regjeringen vil åpne for å selge kommunale boliger. Det mener boligstiftelsen er en dårlig idé

STIFTELSE: Et forslag om å endre stiftelsesloven slik at kommuner kan legge ned boligstiftelser ligger på bordet. Flere kommuner er positive til forslaget, mens boligstiftelsene selv frykter at boliger vil bli solgt unna for kortsiktig inntekt.

STIFTELSE: Et forslag om å endre stiftelsesloven slik at kommuner kan legge ned boligstiftelser ligger på bordet. Flere kommuner er positive til forslaget, mens boligstiftelsene selv frykter at boliger vil bli solgt unna for kortsiktig inntekt. Foto:

Får regjeringen endret stiftelsesloven, kan kommuner legge ned boligstiftelser og selge unna boliger.

DEL

Endringen som foreslås i stiftelsesloven, åpner for at kommunene kan legge ned kommunale boligstiftelser. Stiftelsesloven beskytter nemlig boligstiftelsene, som Narvik boligstiftelse, mot avvikling. Ved avvikling vil verdier og eiendommer i stiftelsene havne hos kommunen. Det er Narvik boligstiftelse sterkt kritiske til.

Narvik boligstiftelse (Nabo) ber om at lovforslaget trekkes.

– Vi er bekymret for grunnlaget for forslaget. Det kjente vi oss ikke igjen i, sier administrerende direktør Kirstin Leiros til Fremover.

Ber om å trekke forslaget

I et grundig og utførlig høringssvar forklarer hun Narvik boligstiftelses situasjon, drift og hvorfor de mener forslaget er en dårlig idé.

«Vi ber næringsdepartementet om å trekke forslaget og eventuelt legge fram et nytt forslag som bygger på en mer faktisk situasjonsbeskrivelse, reelle problemstillinger og aktuelt lovverk for å sikre gode løsninger», står det i høringssvaret fra Narvik boligstiftelse, signert Leiros.

Hun får støtte fra Stiftelsesforeningen, som sa til Klassekampen tidligere denne uka at de ville be om at forslaget trekkes.

– Vi er veldig sterkt imot forslaget. Det bryter med stiftelseslovgivningen på flere punkter og reiser store juridiske spørsmål i forhold til grunnloven og den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Bjørn Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen til Klassekampen.

Inneholder feil og mangler

Ifølge høringsbrevet er det registrert 123 boligstiftelser i Stiftelsesregisteret, opprettet av én eller flere kommuner. Da de ble stiftet på 1980-1990-tallet, betalte kommunene et lite bidrag, og husbanken bidro gjerne med lån. I dag eier boligstiftelsene boliger som til sammen er verdt over to milliarder kroner.

I 1997 opprettet kommunen Narvik boligstiftelse, og betalte inn 200.000 kroner i stiftelseskapital. Den gangen ble omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte solgt til stiftelsen.

Pengene kommunen fikk av boligstiftelsen for dette, ble brukt til å investere blant annet i bygging av ny grunnskole i kommunen. Siden det har boligstiftelsen oppgradert og vedlikeholdt boligene for egen regning. Boligstiftelsene frykter nå at drift av boligene ikke vil prioriteres i en ellers stram kommuneøkonomi, og at pengene vil kunne gå til andre formål.

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Kirstin Leiros, administrerende direktør i Narvik boligstiftelse (Nabo) kjenner seg ikke igjen i grunnlaget for forslaget om å endre stiftelsesloven slik at de kommunale boligstiftelsene kan avvikles.

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Kirstin Leiros, administrerende direktør i Narvik boligstiftelse (Nabo) kjenner seg ikke igjen i grunnlaget for forslaget om å endre stiftelsesloven slik at de kommunale boligstiftelsene kan avvikles. Foto:

Lovendringen som nå ligger på bordet, forutsetter dessuten at det ligger kommunale verdier til grunn for boligstiftelsens kapital, som enkelt kan tilbakeføres til kommunen.

«Dette stemmer ikke med den faktiske situasjonen for flere boligstiftelser, som for Narvik boligstiftelse», skriver Leiros, og fortsetter:

«Boligene som er eid av Narvik boligstiftelse er kjøpt, bygget og finansiert av stiftelsen selv. Narvik boligstiftelse står for finansiering av boligmassen og det foreligger ikke garanti for finansieringen fra kommunen.»

Muligheter for kommunene

I en kommuneøkonomi som mildt sagt er stram – kommunen må spare inn nærmere 100 millioner kroner det neste året – mener Narvik boligstiftelse det er en fordel at boligstiftelsen står for egen drift.

«Ved at stiftelsen selv finansierer egen drift, nye prosjekter, og selv øker finansiering inklusive tilskudd, kan kommunen ivareta sine mange øvrige oppgaver», skriver administrerende direktør Kirstin Leiros.

Heidi Nakken, statssekretær for Høyre i kommunaldepartementet, mener på sin side at lovendringen vil gagne kommunene ved at kommunene kan få bedre styring når de skal hjelpe folk med bolig.

– Kommunene vil få bedre muligheter til å bedre kunne utøve sine tjenester overfor dem som trenger kommunal bolig og dem som er vanskeligstilte i boligmarkedet. Det er det som er intensjonen her, ikke et utsalg, sa Nakken i NRKs debattprogram Dagsnytt 18 tirsdag.

Salangen boligstiftelse mener også lovforslaget ikke burde gjennomføres. Evenes og Tjeldsund kommuner er positive til lovforslaget. Noe høringsforslag fra Narvik kommune foreligger ikke.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken