– Regjeringen ser ikke hva som står på spill, når de ikke har en krisepakke for barn i fattige familier, lyder advarselen fra generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Før krisen var det over 110.000 barn som levde i lavinntektsfamilier, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Men Hvambsal frykter at det blir enda flere nå under koronakrisen.

Det er gått nær to uker siden Bymisjonen, Redd Barna og Frelsesarmeen sammen sendte et brev til regjeringen der de ba om egne tiltak rettet mot lavinntektsfamilier og sårbare barn.

De ber blant annet om at Nav må opprette team som skal prioritere saker fra fattige barnefamilier, sørge for rask behandling og økonomisk trygghet. Familiene må sikres tilgang på mat, og ikke minst internett og digitalt utstyr så barna får gjort skolearbeidet, mener de.

– Kanskje etter hvert

Men egne krisetiltak og Nav-team for fattige barnefamilier hos Nav vil ikke arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gå inn for nå.

– Jeg diskuterer dette blant annet med barne- og familieministeren. Det kan hende at det er noe vi kan gjøre etter hvert, men akkurat nå har ikke Nav kapasitet, sier han til NTB.

Han mener mange av lavinntektsfamiliene får hjelp av tiltakene regjeringen og Stortinget alt har fått på plass, og lover at denne gruppa vil være «høyt på radaren» når nye tiltak skal settes inn.

– Mye av det vi gjør er viktigst for dem med dårlig råd, mener han.

Dagpenger

Blant tiltakene er at grensen for hvor høy inntekt man må ha for å få rett til dagpenger, er senket. Nav rullet denne uka ut en ordning med forskudd på dagpenger, slik at permitterte kan få penger før påske. Nav-kontorene har fått beskjed om å lempe på kravene for å gi ut sosialhjelp til dem i akutt pengenød og ta spesielt hensyn til barns behov.

Men Hvambsal er fortsatt svært bekymret for barna i de fattigste familiene.

– Dette er barn som manglet mat i kjøleskapet fra før. Vi kjenner oss ikke trygge på at disse tiltakene sørger for at de har mat nå, sier hun.

Hun er også spesielt opptatt av at barn kanskje ikke får skolegangen de har rett på, fordi de mangler internett og digitale hjelpemidler.

Ingen dramatisk økning

Nylig kunne NTB melde om at flere av organisasjonene som deler ut gratis mat, opplever økt pågang.

– Hvis det er sånn at du ikke har penger til det mest livsnødvendige, skal du kunne oppsøke Nav og be om sosialhjelp, sier Røe Isaksen.

Sosialhjelp er en kommunal ordning. Enkelte kommuner melder om noe økt behov for sosialhjelp, opplyser arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav. Men han tilføyer at rapportene ikke tyder på at det er noen dramatisk økning.

Dempe presset

– Vi tror at forskudd på dagpenger, vil dempe presset på sosialhjelp, sier han til NTB.

– Det er et kommunalt ansvar å sørge for at innbyggerne har tilgang på sikkerhetsnettet som sosialhjelp er. Tilbakemeldinger fra fylkesmennene og NAV-kontorene tyder på at vi har god kontroll nå, men det er en uoversiktlig situasjon som kan endre seg, medgir han.

I mange kommuner må man fortsatt sende søknad om sosialhjelp på papir, men ifølge Hugvik er det nå 189 kommuner der man kan søke digitalt og de største kommunene er blant disse. Han mener likevel kommunene har en god beredskap for å hjelpe familier i akutt nød.

(©NTB)