EU-kommisjonen la tirsdag fram den femte sanksjonspakken rettet mot Russland. I den inngår et forslag om å innføre forbud mot russiske skip i EU-havner.

Forslaget må vedtas av alle unionens medlemsland. Dette forslaget er også til vurdering i den norske regjeringen, bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet overfor NTB.

– Norge står sammen med EU og andre land for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt, og vi vil gjennomføre også denne sanksjonspakken. Nå vil vi gå gjennom forslagene fra kommisjonen og vurdere om det er behov for tilpasninger når pakken skal innarbeides i norsk rett, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Stengte havner var et av tiltakene Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba om da han talte til Stortinget forrige uke. Etter talen gjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) det klart at dette ikke var aktuelt, og han viste til at Norge og Russland har et omfattende fiskerisamarbeid. Høyre-leder Erna Solberg mente heller ikke det var en god idé.

I forslaget fra EU går det fram at det vil være forbud for russiskdrevne skip å gå inn til EU-havner, men at det kan gjøres enkelte unntak for nødvendige varer som landbruks- og matvarer, humanitær bistand og energi. Sanksjonspakken ble lagt fram få dager etter at bilder fra byen Butsja ble kjent.

– Hendelsene i Butsja har rystet oss alle, og må få konsekvenser for Russland, sier Skjæran.