– Alle blir ikke like glade for gaven, selv om intensjonen fra er god. Dagens gave fra regjeringen til bedriftene, er en slik. Øverst på ønskelista sto en lønnsstøtteordning som kunne holde folk i arbeid – men hvor mange som får oppfylt ønsket er høyst usikkert.

– Før regjeringens lønnstøtteordning ble lagt frem, svarte 44 prosent av reiselivsbedriftene i Troms og Finnmark at tror de blir nødt å permittere ansatte i løpet av kort tid. Det forteller meg at det var på overtid lønnsstøtten kom på plass. Men det er også viktig at ordningen nå er så god at den virker etter hensikten, skriver regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik i en pressemelding

– Det er jeg imidlertid veldig usikker på. Intensjonen om å holde flest mulig i jobb, støtter jeg fullt ut, men når forutsetningen er at alle eller ingen i bedriften kan motta lønnsstøtte er jeg redd for at flere bedrifter ikke har noe valg enn å måtte permittere alle. Hadde det vært en mer fleksibel ordning som NHO ønsket, kunne bedriften ut i fra deres behov velge å holde noen i jobb gjennom ordningen.

– Det legges også opp til at bedriften må ha hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent, for å benytte seg av den nye støtteordningen. At ordningen gjelder for alle ansatte, også læringer, er svært positivt, skriver Baik.

– Ordningen gjelder foreløpig fra desember og til og med januar 2022. Dersom det går lengre tid før bedriftene igjen kan drive som normalt, må lønnsstøtteordningen forlenges.

– I tillegg er det nødvendig med kompensasjonsordning som treffer bedriftene som har behov for økonomisk bistand. Og de er flere enn jeg liker å tenke på.

I pressemeldingen fremgår det også at tall fra NHOs siste medlemsundersøkelse viser at 4 av 10 av reiselivsbedrifter i Troms og Finnmark har problemer med å betale regninger og frykter de går konkurs i nærmeste fremtid.