Staten tilbyr reindriften 139 millioner kroner

Av