Men hvem er så denne reiselivsnæringa? De fleste vil inkludere hoteller. Og restauranter, tenk bare på deg sjøl når du er på ferie: Mat må du ha! Aller helst lokal mat av god kvalitet.

Tenk deg Svolvær uten turistene, hvordan hadde restauranttilbudet sett ut?

Så er det aktiviteter og opplevelser. Og så transport, og de fleste handler litt når de er på reise. Disse arbeidsplassene er en del av privat tjenesteytende næring, og de har tre ganger så mange ansatte som primær- og sekundærnæringene i Norge til sammen.

I Narvik er reiselivet blant annet Grand, Scandic, Breidablikk og Kafferiet. At de tilbyr god service og god mat betyr ikke bare mye for dem som kommer på besøk til oss, det betyr mye for Narvikingen! Muligheten til å spise lunsj på Kroa eller Kafferiet. At det er mulig å få kjøpt en bedre middag i Tøtta Bar, på Linken eller på Furu Gastropub. Næringa skaper bolyst og gjør det bedre å bo i Narvik. Hva hadde byen vært uten Arilds, Torvhallen, uten Narvikguten?

Reiselivet er ikke bransjen med størst fortjeneste, eller avkastning på kapitalen om du vil. Men den trenger mange i arbeid, og er derfor en jobbskaper. Mange unge og innvandrere har sin første jobb i denne bransjen. Når pandemien i år har tatt inntektene fra næringa, har bedriftene tæret på egenkapitalen og flere ansatte er permittert.

Reiselivet i Narvik er flinke til å samarbeide. Nils Ragnar Jensen har lenge ledet lokallaget av NHO Reiseliv som har vært en viktig arena for samarbeid. Lise Hansen og hennes flotte kollegaer i Visit Narvik er en annen. De gjør bedriftene og reisemålet mer profesjonelle, og er førstelinja enten de har faglige spørsmål eller skal selge et produkt. Ukuelig optimisme og fokus på et stadig bedre reiselivsprodukt har vært budskapet fra dem i et år som har vært tøft, også for dem.

Tøffest har året vært for medlemmene deres. Marlene Føre Frantzen på Grand ventet i sommer fortvilet på adgangen til å permittere ansatte lengre. Alternativet var oppsigelser, og hun ville ikke miste flinke folk. Hun var bekymra for lærlingene som skulle hatt læreplass i reiselivet i høst. Ville vi miste en årgang eller flere av framtidas fagfolk? Hun har fått forlengelse til mars, men trolig er ikke aktiviteten ved hotellene tilbake før nærmere sommeren. Adgangen til å permittere burde vare så lenge pandemien varer!

På Breidablikk har eier Sølvi Øgsnes permittert seg selv for å holde de ansatte i jobb, og bedriften har søkt utviklingsmidler for å fokusere på tradisjonsmat fra regionen vår. Utviklingsarbeid er viktig! Slik står vi bedre rustet etter pandemien. Alt tyder på at Norge og – særlig Nord-Norge – vil kunne bli en av vinnerne i framtidas reiseliv. Vakker natur, tynt befolka og med gode produkter vil mange i Europa komme til oss i årene framover. Vi må bare få vaksinert oss først!

Reiselivet gir eksportinntekter til Norge. Det gir ikke minst mange en arbeidsplass. For narvikværingen gir det bolyst! I podkasten «Reiselivsministeren» ble det hevdet at Narvik var en av de tre mest spennende destinasjonene i Norge akkurat nå. De fokuserte på Narvikfjellet, Arctic Train og Arctic Kids som eksempler på at det skjer mye spennende.

Takk til alle som driver bedrift, til de gode kokkene som gir oss gode matopplevelser, til ansatte som gjør det hyggelig å være gjest og kunde. I år en særlig tanke til dere som er permittert.

Ei riktig god jul ønskes bedriftseiere, ansatte og kunder av reiselivet i regionen vår!

Les også

Takk, Narvik!

Les også: