På fem år er omsetningen reiselivet i Narvikregionen doblet: Passerer 300 millioner kroner

Av

– Det er klart at fylket skal stå sammen med Narvik for å få satsingene til å lykkes. Både ambisjonsnivået og at så mange ulike aktører trekker tydelig i samme retning, er veldig imponerende.