Reiselivsstudium i Narvik: – Søkertallene ser svært lovende ut

Før jul ble det klart at Nordland fagskole ønsker å etablere et nytt studietilbud innen «Reiseliv og opplevelser» i Narvik. Nå går avdelingsleder på Nordland fagskole for Opplevelsesbasert reiseliv, Unni Myklevoll, langt i å love oppstart til høsten.

DEL

– Søkertallene ser allerede svært lovende ut og erfaringsvis kommer de fleste søknadene inn tett mot fristen 15. april, så alt tyder på at vi kommer i gang til høsten. Vi er godt i gang med planleggingen og legger nå rammene for å starte opp et best mulig tilbud for alle involverte parter, skriver Myklevoll i en pressemelding.

Kutter ned

Det vil være en-to fysiske samlinger i Narvik i semesteret, mens resten av undervisningen organiseres med digitale plattformer. Studiet skal kunne kombineres med jobb, og vil inneholde høyrelevant faginnhold til ansatte i reiseliv- og opplevelsesnæringene.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra en rekke næringsaktører – både bedriftseiere og ansatte - om at det er viktig at studiet blir lettere å følge i kombinasjon på jobb. Vi har derfor kuttet noe ned på de fysiske samlingene og legger opp til mer tids- og stedsmessig fleksibilitet i form av mer digitalt læringsarbeid. Den nye digitale hverdagen gir likevel flotte muligheter til å kunne bruke både nasjonale kapasiteter i undervisningen og samtidig dra veksel på all den høyrelevante kompetansen som finnes på studiestedene våre, skriver Myklevoll.

Tar høyde for corona-situasjonen

Mange bedrifter innen reiselivsnæringen har gått fra å være fullbooket til å måtte håndtere permitteringer og søke nødløsninger for å holde hjulene i gang. Hva fremtiden bringer er fortsatt uvisst, men at det nå åpner seg muligheter til å ta seg tid til kunnskap- og kompetansepåfyll er ikke Myklevoll i tvil om:

– Jeg mener at kunnskap og kompetanse nå blir viktigere enn noen gang i reiselivet – og vi skal gjøre vårt for å serve det næringene trenger. I første omgang har vi lagt inn en mulighet til å forskyve oppstart til senere på høsten dersom det skulle bli behov for det, i tillegg til at det digitale nå gjør oss bedre rustet til å kunne levere kvalitetsundervisning uten at vi nødvendigvis må møtes fysisk hver dag.

Godt utgangspunkt i Narvik

Avdelingsleder Myklevoll er ikke i tvil om at Narvik-regionen har gode forutsetninger for at studiet skal bli en suksess i Narvik.

– Narvikregionen har fantastiske muligheter for å videreutvikle seg- og posisjonere seg innen reiseliv. Regionen har masse spennende å by på med blant annet nærheten mellom fjell og fjord, kulturhistorie, jernbanelinja til Europa og forhåpentligvis et VM i alpint å samle seg omkring i årene som kommer. Jeg er samtidig veldig imponert over næringsaktørenes engasjement for en god kunnskap- og kompetanseutvikling i regionen. Folk involverer seg og møter opp når det inviteres til bransjesamlinger. Det gjøres rett og slett et fantastisk forarbeid til å etablere skolen, som gir meg stor tro på at vi skal lykkes.

Ledige plasser

Selv om det allerede har vært stor pågang på studieplassene i Narvik er det fortsatt noen studieplasser igjen. Avdelingsleder Myklevoll oppfordrer aktuelle søkere til å bruke påska til å sende inn en søknad.

– Jeg håper å se enda flere søkere til studiet i Narvik i tida fremover. Jeg lover at vi nå skal gjøre alt vi kan for at studiet skal bli så bra som overhodet mulig til oppstarten i høst. Det lover jeg.

Artikkeltags