I mai 2022 er det registrert 1 555 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken og er den laveste ledigheten noen gang i fylket. Kun Trøndelag (1,2 prosent) har lavere ledighet enn Nordland.

I tillegg til de helt ledige arbeidssøkerne er det 1 063 delvis ledige og 535 arbeidssøkere på tiltak. Dermed er det registrert totalt 3 153 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Av disse er det 524 som er permitterte, noe som er en liten

økning fra forrige måned. Over halvparten av de permitterte kommer fra fiskeindustrien.

I mai er det registrert 3 283 ledige stillinger i Nordland, og totalt hittil i år 16 120 stillinger. Det utgjør 70 prosent av antallet utlyste stillinger for hele 2021 i Nordland, da det var rekordår for ledige stilinger.