Helse Nords regionale utviklingsplan og styresaken om Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord beskriver store utfordringer i Nord Norges helsevesenet. Blant annet er det behov for å øke utdanningskapasiteten og det er store utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte. Det er for tidlig å spekulere i om og hvordan det omstridte vedtaket i Helse Nord vil innvirke på helsetilbudet i vår region. Helse Nord anerkjenner at «alt henger sammen med alt», og jeg velger å tro at det også gjelder i utdanningssammenheng. Utdanningsinstitusjonene og helsetjenestene er gjensidig avhengig av hverandre. Utdanningene er avhengig av praksisplasser på et fullverdig sykehus og Helse Nord er avhengig av å få nok kvalifisert arbeidskraft. Ironisk nok, så vet vi at uro i helsevesenet får følger for rekruttering. Støyen rundt Helse Nord og helseministerens varslede omstilling i helsetjenestene, i tillegg til mye negativ omtale om tilstanden i dagens eldreomsorg, er dårlig nytt for oss som rekrutterer til helsefagutdanningene.

Brennpunkt- dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser en brutal og sviktende eldreomsorg, som har gjort inntrykk på de fleste av oss. Avisa Fremover har publisert flere reportasjer og leserinnlegg der det også har vært en pekt på kritikkverdige forhold i eldreomsorgen. Sist, et intervju med sykepleier Celine som jobber i spesialisthelsetjenesten (først publisert i Nordlys). Hun retter knallhard kritikk mot helseministerens oppdrag til Helse Nord. Vi trenger sterke røster som Celine, som sier ifra og som vet hva hun snakker om. Det er store forskjeller i kommunene og selv om Brennpunkts dokumentar ikke er representativ for eldreomsorgen i Norge, så vet vi at disse skrekkeksemplene finnes over alt. Vi må fortsette å si ifra i de kanaler hvor det er hensiktsmessig, men det blir ensidig negativt søkelys på hvor dårlig vi ivaretar de eldre og hvor vanskelig det er å være helsepersonell. Det er langt mellom solskinnshistoriene i media. Sist jeg la merke til noe i nærheten av «solskinn», var et leserinnlegg fra en pasient fra Harstad, som fortalte om hvor flott det var å være pasient på Narvik sykehus og en dansk sykepleier som ble intervjuet på NRK om hvor bra det er å være sykepleier i Norge kontra Danmark. Vi er sulteforet på gode omtaler av det norske helsevesenet. For hva gjør det med oss når vi stadig får høre om hvor trasig stelt det er med kvaliteten på helsetjenestene våre? Hva gjør det med ansatte og hva gjør det med de som skal motta omsorg i sykehjemmene og hjemmetjenesten? En fersk undersøkelse som InFact har gjort for Nettavisen, viser at 55,5 prosent av oss har dårlig tiltro til at vi vil få en god nok omsorg når vi blir gamle. Men den gode jobben som gjøres, må også synliggjøres! Det skylder vi de som jobber i helsetjenesten.

I reportasjen om Celine fremkommer det at hun anser det som verdens beste yrke, men vil ikke anbefale noen å bli sykepleier. Vi trenger sårt alle som har lyst til å bli sykepleier. I 2035 vil det mangle ca 85 000 årsverk med sykepleiere og helsefagarbeidere i helsetjenesten. Bachelor i Sykepleie ved UiT, fikk ikke fylt opp studieplassene ved universitetets fire studiesteder i 2022. Dette gjaldt flere sykepleieutdanninger i Norge. Kanskje kan det skyldes det negative søkelyset etter Covid- 19- pandemien. Å jobbe som sykepleier er utfordrende, spennende, interessant og givende. Man får brukt seg selv i møte med andre mennesker og som sykepleier er dagen preget av mye uforutsett og situasjoner som løses der og da. Mange av sykepleierne står i daglig «skvis» der ønsket om å gjøre det beste for pasienten er selve drivkraften. Det kan være utmattende, men det er også noe av det som gjør yrket engasjerende. Så til dere som har lyst til å bli sykepleiere, ikke la dere avskrekke av negative mediesaker. Det er ikke yrket det er noe galt med. Sykepleiere angrer ikke på at de utdannet seg som sykepleiere. Når mange likevel slutter i yrket, handler det om mangel på tiltak fra arbeidsgivere og politikere, som fører til at det blir vanskelig å stå i yrket over tid. Særlig gjelder dette i Nord, her sykepleiemangelen er størst.

Så skal vi også huske at det ikke er noe nytt at det stormer i helsevesenet, for det kommer sterke vindkast titt og ofte. Det kommer det til å gjøre i fremtiden også, men da må vi fortsette å kjempe videre for bedre betingelser og god kvalitet i helsetjenestene.