De siste årene har det vært en kraftig opptrapping av USAs militære aktivitet i våre nordområder. Særlig har vi sett en sterk økning i antall reaktordrevne U-båter, sannsynligvis også utstyrt med missiler eller atomstridshoder. Denne aktiviteten foregår både i de åpne havområdene, men også nær kysten vår helt inn til land.

Vi kan ikke akseptere ikke at regjeringen angriper kommunenes rett til selv å bestemme om de vil motta reaktordrevne ubåter. Regjeringen har utpekt den sivile havna i Tønsnes i Tromsø som logistikkbase for Natos atomdrevne ubåter. Regjeringen krever at kommunen både skal stille base til rådighet, og utarbeide en beredskapsplan om en ulykke skulle inntreffe. Dette har Tromsø kommunestyre sagt klart og tydelig nei til. Tromsøs kommuneadvokat har gjennomgått havneloven og funnet at kommunen har rett til å si nei til anløp av reaktordrevne fartøyer i kommunale havner, ut fra risiko knyttet til miljø og sikkerhet.

Rødt mener at Nordland Fylkesting må gi full støtte til Tromsø kommune i ubåt-saken. Innbyggernes sikkerhet må prioriteres før Nato. Vi vil understreke at den økte militære aktiviteten, særlig til havs, øker risikoen for den sivile skipstrafikken og fiskeriene, og for militære konfrontasjoner.