Her krever de sin rett

Jurister i Narvik er i gang med å påvirke politikere slik at tingrettene ikke legges ned.