Avis: Domstolkommisjonen til kutte to av tre tingretter

Av

Det er for mange tingretter i Norge, mener Domstolkommisjonen. Tirsdag legger de fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter, ifølge Adresseavisen.

DEL

Kommisjonen foreslår dermed å stenge halvparten av landets rettslokaler for godt, skriver avisa.

I den fremskyndede delrapporten om struktur og lokalisering av tingrettene og lagmannsrettene i Norge, heter det blant annet at dagens 60 tingretter reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder, og at dagens 34 jordskifteretter reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder.

Adresseavisen skriver at dette for eksempel betyr at hele Trøndelag foreslås samlet til én tingrett.

Kommisjonen mener dagens inndeling og lokalisering av seks lagmannsretter er fornuftig, men har lagt inn to ulike endringer i rettskretsinndelingen rundt Borgarting lagmannsrett.

I delrapporten begrunner Domstolkommisjonen ønsket om nedleggelse med at små tingretter utfordrer tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Kommisjonen med 16 medlemmer ledes av sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett. Kommisjonen ble nedsatt 11. august 2017.

Tirsdag 1. oktober klokka 12 overlever Domstolkommisjonen delrapporten til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp), ifølge justisdepartementet.

Andre delrapport fra kommisjonen har sett på uavhengigheten, digitalisering og domstolenes oppgaver.

Fakta om Domstolkommisjonen

Regjeringen nedsatte i 2017 et offentlig utvalg som fikk i mandat å vurdere hvordan domstolene bør være organisert for å svare på samfunnets forventninger om effektivitet og rettssikkerhet. Dette er medlemmene i kommisjonen:

* Sorenskriver Yngve Svendsen, Kristiansand (leder)

* Høyesterettsdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund, Oslo

* Lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Tromsø

* Jordskifterettsleder Vidar Otterstad, Førde

* Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke, Trondheim

* Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, Drammen

* Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger

* Professor Ragna Aarli, Bergen

* Førsteamanuensis Jostein Rosfjord Askim, Oslo

* Forskningssjef Erling Røed Larsen, Oslo

* Samfunnsøkonom Steinar Juel, Sandvika

* Professor Arne Krokan, Nittedal

* Administrerende direktør Inger-Marie Sperre, Ålesund

* Tidligere stortingsrepresentant Carl-Ivar Hagen, Oslo

* Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet, via NTB

Artikkeltags