Har gjennomført livsviktige kurs uten eget utstyr – nå er det på plass

Ballangen Røde kors fikk tildelt en hjertestarter i førjulsgave.