– Det som skjer nå er direkte ulovlig

Hovedgjest: President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv. Foto: Monia Buyle

Hovedgjest: President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv. Foto: Monia Buyle

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv var hovedgjest under konserten og festmiddagen til ære for 100-års jubilanten, Narvik Røde Kors.

DEL

Mollekleiv kom direkte til Narvik fra en rundreise i Midtøsten. Presidenten har besøkt Syria hvert eneste år siden krigen brøt ut. Han er rystet over situasjonen i regionen og utviklingen i verden – ikke minst det som skjer hos vår største allierte.

– Ordene Arnulf Øverland skrev i sitt monumentale dikt, «Du må ikke sove» har aldri hatt større gyldighet enn nå. Det handlet om farlige ideologiers frammarsj i Europa – en advarsel om det som skal skje, minner Mollekleiv om.

– Vi ser nye strømninger der begrep som materialisme og nasjonalisme tillegges større vekt enn de grunnverdiene vårt demokrati er tuftet på. Det som skjer i USA med innreiseforbudet Trump har innført er ikke bare uetisk, det er direkte galt og ulovlig. Signaler om at tortur under avhør skal bli legalt undergraver alt vi jobbet for siden avslutningen av ragnarok i 1945. Som en god venn må vi tørre å si fra om at dette er feil veivalg.

– Rasismen er ikke lenger subtil. Den har kommet til overflaten i skyggen av nye kriser. Det foregår en polarisering og stigmatisering som bare kan føre til mer uro og krig, poengterer Mollekleiv.

Se også: - Helt fantastisk, en hyllest til frivilligheten 

Verdighet og humanisme

– Vi har en lang tradisjon i Norge for å verne om menneskeverdet. Norges Røde Kors har siden opprettelsen i 1865 vært en beskytter av den humanitære folkeretten nedfelt i Genèvekonvensjonene. Nansen fikk Nobels fredspris i 1922 etter sin store internasjonale innsats for flyktningene etter første verdenskrig. Hans visjoner og idealer burde være et samlende symbol på frihet og likeverd slik Nelson Mandelas utstrakte hånd var det etter å ha sittet fengslet i 27 år.

Enorm frivillig innsats

– Mens mange land stenger sine grenser, bygger gjerder og murer, har et lite land som Libanon, på størrelse med Aust-Agder, tatt imot 3 millioner flyktninger. Norge tok imot, takket være en enorm frivillig innsats, 31 000. Over Storskog og Svinesund kom de og ble tatt vare på i lokalsamfunnet.

– Vi burde være enige og tro til Dovre faller om at mer humanitet, mer solidaritet og et skjebnefellesskap er verdier som må løftes fram – heller enn et forsøk på å skape større ulikhet og segregering. Manglende forsøk på integrering gjør oss bare sårbare for ekstremisme. Kuren er å la medmennesker få sjansen til å bli en ressurs i andres og eget liv.

Krever handling

«De gode gjerninger redder verden», skrev dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson i solidaritet med de undertrykte..

- I Norge har vi en sterk arv knyttet til ideelt og frivillig arbeid. Men for at verdier som nestekjærlighet, godhet og omsorg skal prege samfunnet vårt i fremtiden, krever det handling.

– Narvik Røde Kors er i så måte et godt eksempel på arbeid i praksis, ikke minst hva gjelder god integrering.

Artikkeltags