Gå til sidens hovedinnhold

Rødt: Natur- og klimautfordringer må løses sammen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag legger Rødt fram en kraftplan som viser hvordan Norge kan sikre oss nok kraft helt uten å bygge ut naturødeleggende vindkraft.

Selvsagt skal Rødt være imot den storstilte naturødelegginga vindkraftutbyggingen representerer. Det som ligger på trappene i dag er et klassisk eksempel på hva som skjer når vi overlater en nødvendig omstilling til markedskreftene.

Hovedgrepene i Rødts plan er:

  • Ruste opp eksisterende vannkraftverk: 10 Twh.
  • Ikke elektrifisere resten av sokkelen: 10 Twh.
  • Energieffektivisering av bygg: 23 Twh.
  • Bygge ut solkraft på utbygde arealer ved hjelp av statlige investeringer: 10–20 Twh.
  • Bygge opp biogassproduksjon gjennom statlige investeringer: 8 Twh.
  • Spare kraft ved å ikke gi kraft til datasentre: 4 Twh.

I tillegg vil Rødt stoppe utbygging av nye kraftkabler til utlandet, for å sikre at norsk industri får forutsigbar tilgang på billig kraft.

Anslagene i planen er basert på rapporter og fremskrivninger fra aktører som NVE, Statnett, Naturvernforbundet og fagmiljøer i de forskjellige bransjene.

Rødts energiplan: Vindstille

Natur- og klimautfordringer må løses sammen, ikke på bekostning av hverandre. Vindtubinanlegg, ofte omtalt lyrisk og kanskje mer kløktig for vindmølleparker innebærer enorme, ikke-reversible inngrep i naturen.

Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare for klimaendringer. Myr, skog og kystlynghei er viktige både som karbonlagre og som beskyttelse mot flom og tørke. Å bygge vindkraftverk i store, sammenhengende naturområder er ingen løsning på klimakrisen.

Forslagene fremsatt gjennom Futurum handler ikke engang om å løse klimautfordringer. Overordnet styres markedet av sveitsiske, østerrikske og tyske fond for å øke prisen slik at kraftbransjen kan tjene penger. Det har ingenting med klimaet eller det nødvendige skifte å gjøre.

Utbyggingen av vindkraft som skjer i vakker natur langs hele kysten er en følge av mange års politiske valg. Rødt støtter ikke vindkraft på land, i fjæra eller til havs og vil at alle vindkraftplaner og konsesjoner må stanses.

Rødt Narvik støtter innbyggerinitiativet og arbeider for at:

1. Alle vindkraftplaner i Narvik kommune stanses

2. Vindindustrien må få automatisk avslag i alle reindriftsområder

Kommentarer til denne saken