Gå til sidens hovedinnhold

Rødt og Arbeiderpartiet ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen

Artikkelen er over 1 år gammel

Rødt vil annullere kontrakten med Babcock, dersom ikke tilgjengeligheten på ambulanseflybasene umiddelbart bringes opp til 98,4 prosent.

– Hvis operatøren ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt, annulleres kontrakten, heter det i forslaget som Rødt legger fram i Stortinget under trontaledebatten torsdag.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

Selskapet sier de tar problemet med lav tilgjengelighet på største alvor, men avviser at det i kontrakten står at tilgjengeligheten skal være på 98,4 prosent.

Les også: Fylkeslegen har mottatt flere meldinger om Babcock: Oppfyller ikke avtalen

– Vi har vært gjennom en svært krevende periode med tekniske utfordringer på de nye flyene som fabrikken nå har løst. Vi er ikke fornøyd med rundt 90 prosent tilgjengelighet i august og september og iverksetter flere tiltak for å komme opp på 100 prosent. Vi ansetter blant annet flere piloter og teknikere for å redusere sårbarheten ved sykdom, sier flyoperativ sjef Hans Skog-Andersen i Babcock SAA til NTB.

Tekniske utfordringer

Flere ambulansefly har vært ute av drift i kortere eller lengre tid etter byttet av leverandør. Årsakene er tekniske utfordringer, sykdom eller pålagt hviletid.

Les også: Dette ble ekstraregningen etter ambulansefly-kaoset

Men så sent som 24. september var seks av ni fly på de sju basene utmeldt i kortere eller lengre tid, og i juli var tilgjengeligheten på bare 69,8, ifølge TV 2.

Fylkeslege for Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen, har denne uka kalt inn til et hastemøte med Helse Nord angående luftambulanseflyene.

Varselbrev

Finnmark legeforening har sendt en bekymringsmelding til Luftambulansetjenesten HF hvor flere problemer i forbindelse med leverandørbyttet i luftambulansetjenesten blir påpekt.

Samtidig har de tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund sendt et varselbrev om arbeidsmiljøet til Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge, fylkeslegen i Troms og Finnmark og Luftambulansetjenesten HF, ifølge TV 2. Varselet handler også om en fryktkultur, flysikkerhet, og mangel på rutiner for rapportering av avvik og kritiske hendelser.

Hans Skog-Andersen sier til kanalen at han ikke kjenner seg igjen i at det er en fryktkultur i selskapet, men at han tar signalene på alvor.

Ikke fornøyd

Både helseforetaket og Babcock drøftet onsdag bekymringsmeldingene fra de tillitsvalgte flysykepleierne ved noen av selskapets baser.

– Som oppdragsgiver og operatør tar vi varselet på høyeste alvor. Vi er enig om å involvere de som har sendt bekymringsmeldingen og resten av ambulanseflybasene i det videre arbeidet med dette, heter det i en felles uttalelse fra Luftambulansetjenesten og Babcock onsdag.

– Målet er å finne gode og tillitvekkende løsninger for alle som jobber i tjenesten. Som oppdragsgiver er ikke Luftambulansetjenesten HF fornøyd med at flyberedskapen ennå ikke har stabilisert seg på forventet høyt nivå, men vi ser at Babcock jobber målrettet med å løse de tekniske og bemanningsmessige årsakene til dette, heter det videre.

Etter at en teknisk feil som satte mange fly på bakken flere ganger etter oppstarten i sommer, ble løst, har Luftambulansetjenesten tro på bedre tilgjengelighet og mindre beredskapsavbrudd i tiden fremover.

Skandale

- Arbeiderpartiet mener skandalen er et faktum tre måneder etter at ny operatør tok over driften av denne kritisk viktige tjenesten.

Så fort Stortinget åpner for Trontaledebatt vil Arbeiderpartiet fremme følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen sikre stabilitet og forutsigbar beredskap i luftambulansetjenesten snarest, herunder forsvarlig drift og vedlikehold ved den enkelte base.

De forsikringene Bent Høie har gitt stortinget har ikke vært noe verdt. – sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol.

Stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten mangler fortsatt. Helsepersonell er i tillegg fortvilet over manglende informasjon og systemer for melde om dag til dag beredskapen.

I tillegg fremmer Arbeiderpartiet følgende forslag på helsefeltet:

Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene ikke sentraliserer eller nedlegger ambulansetjenester uten forsvarlig alternativ beredskap.

Stortinget ber regjeringen stabilisere fastlegeordningen ved hjelp av redusert gjennomsnittlig listelengde og kontroll over oppgaveoverføringen.

Kommentarer til denne saken