Vegvesenet snur: – Vurderte ikke konsekvensene godt nok

Etter flere henvendelser fra privatpersoner og bedrifter snur vegvesenet om stenginga av Rombaksveien.