Lever et år på det de tjener på Romjulsjazzen

En høyst vellykket kveld sikrer at kulturlivet i Narvik lever bedre resten av året.