Roser folk for å varsle om farlige vogntog

Helle-Torill Sandvik, seksjonsleder i region nord i Statens vegvesen, roser folk som sier fra om det som kan være tungbiler som kan utgjøre en trafikkfare.