Den russiske skipresidenten Jelena Välbe stilte til gjenvalg, men fikk ikke nok stemmer. Det var 23 nominerte til de 18 plassene i styret, og russeren fikk færrest stemmer av alle med sine 48.

Skipresident Erik Røste endte opp med 106 stemmer. 115 av de 117 stemmeberettigede avga stemme.

Välbe har fått mange imot seg etter at Russland startet sin krigføring i Ukraina. Flere land, inkludert Norge, har vist sin motstand mot å ha Välbe og Russland i FIS-styret og ytret allerede før FIS-kongressen at hun ikke ville få deres stemme.

Ute

Välbe gikk hardt ut mot Røste og la blant annet skylden på ham for at Russland ble utestengt fra internasjonal langrenn. Den internasjonale olympiske komité (IOC) anmodet alle forbund om å ekskludere Russland og Hviterussland. Det gjorde etter hvert FIS ett døgn etter, og Røste mente at det hadde tatt for lang tid.

Torsdagens valg gjør at verken Russland eller Hviterussland er representert i FIS-styret. Det er heller ikke Ukraina, ettersom landets kandidat Igor Mitjukov fikk bare 50 stemmer.

Nytt styre

FIS-styret består av til sammen 21 personer: FIS-president Johan Eliasch, 18 valgte styremedlemmer og to utøverrepresentanter.

Røste, som gir seg som president i Norges Skiforbund i juni, fikk femte flest stemmer av de 23 kandidatene. Aller flest fikk italieneren Flavio Roda med 114.

President Eliasch ble for øvrig gjenvalgt med 100 prosent oppslutning. Dette er de 18 styremedlemmene som ble valgt inn:

 • Flavio Roda (Italia)
 • Enzo Smrekar (Slovenia)
 • Deidra Dionne (Canada)
 • Urs Lehmann (Sveits)
 • Erik Røste (Norge)
 • Patrick Ortlieb (Østerrike)
 • Aki Murasato (Japan)
 • Dean Gosper (Australia)
 • Martti Uusitalo (Finland)
 • Roman Kumpost (Tsjekkia)
 • Mats Arjes (Sverige)
 • Magdalena Kast (Argentina)
 • Franz Steinle (Tyskland)
 • Zheng Moses Liangcheng (Kina)
 • Anne-Chantal Pigelet (Frankrike)
 • Patrick Toussaint (Andorra)
 • Tzeko Minev (Bulgaria)
 • Fiona Stevens (New Zealand)