Torsdag kom befolkningstallene for tredje kvartal. Den viste en nedgang for Narvik i perioden juli – september, mens den så langt i år viste en oppgang.

Ordfører Rune Edvardsen holder fast ved at kommunen har en svak oppgang året sett under ett. At kvartalstallene viser en nedgang, overrasker ham imidlertid ikke.

Artikkelen fortsetter under faktarammen.

– Det er bare å se seg rundt. Dette er den generelle trenden overalt. Unntaket er de virkelig store kommunene, og sentrale strøk, sier Edvardsen til Fremover.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Opp til oss å snu

Samtidig er det en fattig trøst.

– At det er nedgang andre steder, er ingen trøst. Det er opp til oss selv å snu det, sier Edvardsen, som er klar på hvilke grep som gjelder:

– Det handler om å legge til rette for nye arbeidsplasser og utvikling. Vi kan ikke sitte stille i båten.

Det kan riktignok være utfordrende.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

– Det som er krevende, er at samtidig som vi skal jobbe for vekst og utvikling, må vi forholde oss til de økonomiske realitetene og kutte kostnader, sier ordføreren.

Rune Edvardsen velger likevel å være optimistisk for framtida. Han trekker fram flere grunner til det.

– Jeg har troen på det vi planlegger for sammen med Aker, Teco 2030 og øvrig næringsliv. Forsvaret og VM-arbeidet er også særdeles viktig for hele reiselivsnæringa. Vi skal få ny aktivitet i hele kommunen, fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Aktivitet og arbeidsplasser

Edvardsen mener at ny aktivitet og nye arbeidsplasser er det eneste som kan bidra til å finansiere nye skoler, barnehager, et godt pleie- og omsorgstilbud, samt kultur- og idrettsaktiviteter og gode oppvekstvilkår i Narvik.

– Det er bare å se til den ringvirkningsanalysen som er gjort for et mulig VM til Narvik. Skjeler vi til den ringvirkningsanalysen som Rana kommune har fått gjort for etableringa av sin batterifabrikk, ser vi hvor store utslag ny aktivitet på en arbeidsplass gir for resten av kommunen, mener Narvik-ordføreren.

Om ikke lenge kommer Narviks ringvirkningsanalyse.

– Vi har helt klart forventninger til hvilken kunnskap vi får der, sier Edvardsen, og legger til:

– Vi må være tålmodige, jobbe strukturert og være optimister.