Nordland Bonde- og Småbrukarlag fordømmer på det sterkeste Russlands angrep mot Ukraina. Det er et grovt og uakseptabelt brudd på folkeretten.

Russland må stanse angrepet og trekke sine militære styrker ut.

Ukraina må ha sin sjølstendige rett til å bestemme egen utvikling. Regimeskifter må i alle land komme som et resultat av en demokratisk prosess. Dagens regime i Ukraina er demokratisk valgt.

Norges rolle må være å bidra til at konflikten kommer inn på et politisk spor igjen, men også å fordømme antidemokratiske tendenser hos den ukrainske opposisjonen.

Stormaktsspillet og innblandingen utenfra bidrar til å forsterke etniske og regionale spenninger, og kan i verste fall utløse en full borgerkrig.

Tankene våre går til alle dem som nå rammes av krigshandlingene.