Så mange biler passerer grensa på natten

De siste ti dagene har i underkant av 50 mindre kjøretøypassert grensen fra Sverige til Norge nattestid over Bjørnfjell. Motsatt vei har trafikken vært marginalt større.