Saken om Narvik og samisk språkforvaltning viser at regjeringen må etablere en egen ordning for bykommuner

Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd

Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd

Av
DEL

LeserbrevI innstillingen som kommunestyret i Narvik skal behandle senere i juni, er det foreslått at Narvik kommune ikke skal søke om å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk. Sametinget fastholder at kommunen bør søke om innlemmelse i språkforvaltningsområdet, slik at alle kommunens innbyggere som ønsker å bruke samisk i møte med det offentlige kan gjøre det. Samtidig har vi forståelse for at Narvik kommune har fått tildelt et stort ansvar med regjeringens kommunereform.

Regjeringen ved statsrådene Jan Tore Sanner og Monika Mæland har begge uttalt at «samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut av kommunereformen». Det er en beskjeden ambisjon. Likevel ser ikke regjeringen ut til å klare å overholde lovnaden, som blant annet ble gitt til samiske språkbrukere i nye Narvik kommune. Regjeringen har ikke presentert løsninger for hvordan garantien kan innfris. Derfor etterlyser jeg at både distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Raymond Robertsen kommer på banen.

Jeg vil minne regjeringen om at de har en løsning rett foran seg. I «NOU 2016: 18 Hjertespråket» er det foreslått endringer i det samiske språkforvaltningsområdet. Ulike kommuner trenger ulike løsninger. Og de samiske språkenes situasjon er ulik fra Røros i sør, til Nesseby i nordøst. Dessverre erfarer vi at regjeringen er forsinket i oppfølgingsarbeidet av innstillingen fra utvalget som de selv oppnevnte.

Sametinget mener at det gjennom oppfølgningen av NOU 2016: 18 bør etableres en egen ordning for bykommuner som Trondheim, Bodø, Tromsø og Narvik. Narvik kommune har to samiske språk innenfor ny kommunegrense, nordsamisk og lulesamisk. Hvordan Narvik kommune skal løse forvaltningen av to samiske språk viser i all tydelighet at vi må jobbe sammen for å svare på disse spørsmålene, både fra Sametingets og Narvik kommunes side, og ikke minst fra regjeringens side.

Sametinget inviterer Narvik kommune til å være med i de kommende prosessene og være med å forme en ny kommunekategori i forvaltningsområdet tilpasset en kommune som Narvik. Narvik vil da sette seg i førersetet innenfor forvaltningsområdet for samiske språk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags