Saker fra Fremovers nyhetsstudio 24. juli 2020

Av