Saker fra Fremovers nyhetsstudio 29. juli 2020

Av