Bøtelagt for mobilbruk

Flere bilførere måtte punge ut etter at politiet gjennomførte en såkalt adferdskontroll, som blant annet innebærer kontroll av bruk av bilbelte og mobiltelefon. Kontrollen ble gjennomført ved Narvik Storsenter og til sammen ti bilførere ble bøtelagt for bruk av håndholdt mobil. Det melder politiet på Twitter onsdag ettermiddag.

Skeptisk til nasjonale føringer for fylkesveiene

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, er skeptisk til at det nå skal utredes behov for bindende nasjonale føringer for utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet. Det kommer etter at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å utrede dette behovet.

– Med dagens ordning har kommunene faktisk større handlingsrom over kommunalt vegnett enn fylkeskommunene har over sitt. Fylkeskommunene bør selvsagt også ha samme myndighet over eget vegnett, uttaler fylkesråden ifølge en pressemelding.

Han mener en innføring av sterke nasjonale føringer for fylkesvegnettet ikke er forenlig med regionreformens hensikt.

– Formålet var å styrke lokaldemokratiet og den lokale handlefriheten. Derfor ønsker vi å gi tydelig beskjed tilbake til departementet om at det ikke skal innføres nye nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet, uttrykker Bentzen ifølge pressemeldingen.

Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid

På fylkesvei 6574 ved Klefterelv bru i Håkvik er det manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid onsdag og torsdag fra klokka 7.30 til 22. Ventetid oppgis å være opptil 30 minutter, melder Statens vegvesen.

Ellen gir ut bok med handling fra Narvikregionen

Nylig ga forfatter Ellen Hofsø ut boka Soldråper, hvor handlingen i stor grad utspiller seg i området rundt Lavangen og Gratangen.

Forfatteren selv kommer opprinnelig fra Bodø, men har flyttet mye på seg i løpet av livet. Hun deler nå botiden mellom Bodø og Drammen.

Ifølge Hofsø skildrer boka blant annet samspiller mellom nordmenn, samer og kvener. Hun tror handlingen kan være med på å øke forståelsen for blant annet Sannhetskommisjonens arbeid.

– Jeg er opptatt av den nordnorske historien og historien på Nordkalotten. Jeg synes det er viktig at vi nordlendinger kjenner vår egen historie, skriver hun i en e-post til Fremover.

Dette er Hofsøs tiende roman, og hennes fjerde bok for voksne.

Parat avviser nytt tilbud fra NHO

Parats forhandlingsleder i vekterstreiken, Lars Petter Larsen, sier det ikke er noe nytt i det såkalte tilbudet NHO sendte ut én time etter at streiken var et faktum, skriver de i en pressemelding. Larsen sier i pressemeldingen at dette er et utspill fra NHO, der arbeidsgiverne forsøker å fremstille vekterne i et dårlig lys.

– Fakta er at vi er enige om å holde oss innenfor rammene fra frontfaget. NHO vil imidlertid diktere hvordan pengene skal fordeles, uten å ta hensyn til ansattes ønsker og behov, sier Parats forhandlingsleder i pressemeldingen.

Han sier de tillitsvalgte vil prioritere å bruke en liten del av pengene på dem som jobber natt og helg.

– Vi har siden forhandlingsstart fremmet krav om at tilleggene for natt- og helgearbeid skal økes med to kroner pr time. Tilleggene for natt- og helgearbeid utgjør i dag 26 og 46 kroner, og har stått stille i ti år, sier Larsen.

49 år gamle Torgrim døde i sparkesykkelulykken

Det var den 49 år gamle Torgrim Johansen som døde i forbindelse med ulykke med sparkesykkel i Finnfjordbotn i Senja kommune den 8. september i år, skriver politiet i Troms i en pressemelding. Johansen døde ved Universitetssykehuset i Tromsø fredag 11. september pga. skadene han pådro seg i ulykken.

Navnet offentliggjøres i samråd med de pårørende.

Kommuneansatte kan juble – blir litt rikere

Enighet i kommuneoppgjøret – Akademikerne har brutt.

LO kommune, Unio og YS kommune er enige med KS i årets tariffoppgjør, mens den fjerde forhandlingssammenslutningen, Akademikerne, brøt forhandlingene.

Natt til onsdag ble de fleste partene enige i årets kommuneoppgjør. LO kommune sier seg tilfreds med at partene er blitt enige om å opprettholde kjøpekraft og bedre uttellingen for kompetanse og heltid.

Mer gods ble fraktet med båt og tog

Transporten av gods innenlands falt 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Transport i lufta og på veien gikk ned, men det var en økning til sjøs og med jernbane.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har godstransporten med tog målt i tonn økt med nesten 90 prosent fra 2010 til 2019. I samme periode har transporten med båt mellom norske havner økt med 30 prosent.

I alt ble det fraktet 338 millioner tonn gods innenlands i Norge i 2019 - når transporten av olje og gass fra den norske sokkelen til fastlandet holdes utenfor. Fortsatt er det lastebiler som står for den største delen av godstransporten mellom steder i Norge, men tendensen er en nedgang i dette området.

NHO med nytt tilbud etter at 800 vektere ble tatt ut i streik

NHO Service og Handel har sendt Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat et nytt tilbud etter at arbeidstakerne brøt meklingen og gikk til streik.

Norsk Arbeidsmandsforbund opplyste til NTB onsdag morgen at de tar ut 420 vektere, mens Parat tar ut 383 vektere i streik fra klokka 12.

NHO skriver i en pressemelding at tilbudet de har kommet med etter at arbeidstakerne brøt meklingen, overstiger rammen i frontfaget, og at det innebærer et tillegg på 2,50 kroner per time på alle dagens grunnlønnssatser.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel sier at de har lagt fram et godt tilbud.

– Vi håper derfor at vi raskt kan sette oss ned igjen og finne en løsning på denne konflikten som verken arbeidstakere eller arbeidsgivere er tjent med i den kritiske situasjonen vaktbransjen står i, sier hun.

I tillegg skriver NHO at de innfrir kravet om at bedriftene ikke har adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften i forbindelse med forskuttering av sykepenger. De tilbyr også lærlinger flere goder, blant annet at lærlingtiden gir ansiennitet ved ansettelse.

To nye ansatte i Helse Bergen har fått påvist korona

Det siste døgnet har ytterligere to ansatte i Helse Bergen fått påvist koronavirus.

Det opplyser helseforetaket på sine nettsider.

Onsdag er 109 av over 13.000 ansatte i hjemmekarantene.

Siden 1. september har til sammen 28 ansatte i Helse Bergen fått påvist viruset.

Arbeidsulykke i Bodø

En mann i 30-årene har fått et element i hodet under avlasting.

Vedkommende brukte hjelm, men er tilsett av ambulanse og fraktes til legevakt, det melder politiet i Nordland på Twitter.

Arbeidstilsynet er varslet og sak er opprettet.

Unge så mer på direktesendt TV da Norge stengte ned

En ny undersøkelse viser at 25 prosent flere unge voksne så på direktesendt TV etter at landet stengte ned i mars.

Undersøkelsen Kantar har gjennomført for NRK blant unge voksne i alderen 18 til 25 år, viser at 40 prosent så på direktesendt TV fra 13. mars til smitteverntiltakene ble lempet på i midten av juni. Det er 25 prosent flere enn tidligere.

Tallene inkluderer TV på nett, slik som Dagbladet TV og VGTV

I samme periode hadde regjeringen daglige pressekonferanser om koronapandemien.

Undersøkelsen viser også at halvparten av de unge har brukt nettsidene til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen for å holde seg oppdatert på koronasituasjonen. Aviser og nettaviser var likevel viktigst. De har blitt brukt av 63 prosent av de spurte.

Ikke lenger behov for covid-19-helikopteret

Det er ikke lenger behov for et ekstra helikopter øremerket transport av pasienter med covid-19. Smittesituasjonen er nå mer oversiktlig enn i mars og luftambulansetjenesten har selv fått bedre kapasitet til å transportere koronapasienter, skriver Luftambulansetjenesten i en pressemelding.

Fra 1. april til dags dato har det innleide Super Puma-helikoptret vært benyttet til fem koronaoppdrag og et annet smitteoppdrag med transportkuvøse.

Tre fra Narvik tatt ut i streik

803 vektere er tatt ut i streik fra klokken 12 i dag etter brudd i meklingen. Tre av medlemmene i Norsk Arbeidsmandforbund (NAF) i Narvik er tatt ut i streik. De tre jobber i Avarn Security, det som tidligere het Nokas.

Også vektere organisert i Parat streiker, men ingen organisert i Parat i Narvik er tatt ut i steiken.

803 vektere tas ut i streik etter brudd i vektermeklingen

803 vektere tas ut i streik onsdag morgen etter at det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

NAF tar ut 420 vektere, mens Parat tar ut 383 vektere i streik fra klokka 12, opplyser NAF til NTB.