FHI anbefaler at nye regioner i Sverige og Finland blir farget røde

Folkehelseinstituttet anbefaler at det innføres innreisekarantene for de svenske regionene Blekinge og Södermanland og den finske regionen Helsingfors/ Nyland.

Blekinge og Södermanland har de siste to ukene hatt henholdsvis 57,7 og 20,8 bekreftede koronatilfeller per 100.000 innbyggere, skriver Folkehelseinstituttet tirsdag kveld.

Helsingfors og Nyland har hatt 34,5 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Samtidig anbefaler FHI å fjerne innreisekarantene for den finske regionen Päijät-Häme, etter nedgang i smitten her den siste tiden. Antall nye tilfeller de siste to ukene er beregnet til 13,3 per 100.000 innbyggere.

Dersom regjeringen følger rådene vil endringene tre i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 3. oktober.

Oslo påbyr munnbind – men kan ikke håndheve regelen

Fra tirsdag av er det påbudt å bruke munnbind i kollektivtransporten i Oslo. Men kommunen har ikke hjemmel til å straffe dem som bryter regelen.

Det går fram av den siste smittevernforskriften til kommunen, som ble lagt fram tirsdag.

«Det vil ikke blir etablert et særskilt håndhevingsregime for kontroll av overholdelse av regelverket. Kommunen har heller ikke hjemmel til å sanksjonere manglende bruk av munnbind,» heter det i forskriften.

Munnbindpåbudet gjelder på alle offentlige transportmidler og på alle innendørs stasjonsområder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende. Påbudet vil i første omgang vare i 14 dager.

Barn under 12 år er ikke omfattet av påbudet. Personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er heller ikke omfattet.

– For at tiltaket skal ha ønsket effekt, er vi derfor avhengig av at den enkelte som reiser med offentlig transport, tar ansvar og følger påbudet, heter det i forskriften.

Márkomeannu til Bodø

Márkomeannu og Bodø2024 innleder et samarbeid i forbindelse med at Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024. I samarbeid med Stormenkvartalet skal det samiske synliggjøres, skriver Márkomeannu i en pressemelding. Denne dagen blir det flere aktiviteter for å synliggjøre den samiske kulturen, med konserter, bokbad, teater og panelsamtale.

- Vi er veldig glade for å få satt i gang samarbeidet med aktørene i Bodø, og for at vi har mulighet til å arrangere noe i et vanskelig år for kulturlivet. Når Bodø og Nordland skal bli Europas kulturhovedstad så er det en selvfølge at samisk kultur blir godt synliggjort, og dette er heldigvis bare starten på vårt samarbeid med Bodø2024, skriver festivalleder i Márkomeannu Aili Guttorm i pressemeldingen.

Riksmekleren har innkalt partene i busskonflikten til møte onsdag

Riksmekler har bedt partene i busskonflikten inn til et møte onsdag klokka 12, opplyser Yrkestrafikkforbundet til NTB.

Hensikten med møtet er at partene skal rapportere om status i situasjonen og se om det er grunnlag for å gjenoppta dialogen.

Yrkestrafikkforbundet har sagt seg villig til å stille på møtet, sier forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger:

– YTF er avventende til hva som kan komme ut av møtet, men håper at arbeidsgiver er villig til å komme oss i møte med hensyn til våre krav.

Ti nye koronadødsfall i Sverige og 24 innlagt på sykehus i Norge

Det er registrert ti koronarelaterte dødsfall i Sverige siden fredag. Så langt er 5.890 mennesker døde under pandemien i landet.

Siden forrige oppdatering av statistikken er det registrert 15.543 smittetilfeller, ifølge Folkhälsomyndigheten.

Den svenske statistikken oppdateres kun mellom tirsdag og fredag. De nye tallene viser derfor utviklingen siden før helgen. Totalt har 92.466 personer fått påvist koronasmitte i Sverige.

Det er per tirsdag 24 koronasmittede pasienter innlagt på norske sykehus, tre flere enn mandag. Én pasient får nå respiratorbehandling.

Det er første gang siden 7. september at en pasient får respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratets daglige oppdatering over innlagte.

Pasienten som mottar respiratorbehandling, er innlagt i Helse sør-øst.

Til sammen er 17 av pasientene innlagt ved Helse sør-øst, Helse vest har seks pasienter og én pasient er innlagt ved Helse Midt-Norge. Det er ingen pasienter innlagt i Helse nord.

2,2 milliarder til oppdrettskommuner. Narvik får 6,2 millioner

Mandag fikk 150 kommuner med fiskeoppdrett her i landet fordelt 2,2 milliarder kroner fra havbruksfondet.

Ifølge NRK er det Frøya i Trøndelag som får mest, med 86,4 millioner kroner. Så følger Nærøysund i Trøndelag med 75,3 millioner kroner, Senja i Troms med 67,7 millioner kroner, Hammerfest i Finnmark med 59,8 millioner kroner og Hitra i Trøndelag med 57,6 millioner kroner.

Nordland har ingen kommuner i topp fem, men 34 av fylkets 41 kommuner får penger.

Ordningen startet i 2016, og kommunene får enkelt forklart en del av statens inntekter på salg av nye konsesjoner og avgifter på produksjon av laks, ørret og regnbueørret, ifølge NRK.

– Nå får havbrukskommunene som har tilrettelagt, en ordentlig belønning for jobben de har gjort. Så kan vi aller mest takke en lønnsom havbruksnæring for at det er så mye penger å dele ut, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Anna Ljunggren er daglig leder i Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK), en sammenslutning av 75 kommuner langs kysten. NFKK er fornøyd med utbetalingene i 2020 og 2021, som er omtrent som i 2018 og 2019.

– Men det bør ikke overraske noen at ordførere som er medlem i nettverket, gjerne skulle hatt mer, sier Ljunggren.

Vil skyte 13 gauper og 16 jerv i Nordland. Dette betyr det for Narvik

Fylkesmannen og rovviltnemnda i Nordland vil skyte 13 gauper og 16 jerv, melder NRK Nordland. Naturvernforbundet mener det er et alt for høyt tall.

Leder i rovviltnemnda i Nordland, Berit Hundåla mener det er riktig å skyte 13 gauper og 16 jerver når de ser på det høye antallet drepte beitedyr hittil i år.

– I enkelte deler av fylket har vi store tap av rein og sau på grunn av gaupe. Vi ser også at bestanden av gaupe er så stor i Nordland, at vi er sikre på at den tåler å jaktes på, sier hun til NRK Nordland.

I forslaget ber de om at det tas ut to gauper i Narvik og to i kommunene Hamarøy og Steigen. Kvotejakt på gaupe varer 1. februar til 31. mars.

Fremover har tidligere fortalt om store tap av sau på beite til gaupe og jerv i Ballangen og Narvik:

Stengt vei

I forbindelse med utskifte stikkrenne vil Trældalsveien ved nummer 100 være stengt i perioden mandag 28. september klokken 08:00 til fredag 2. oktober klokken 14:00. Omkjøring mulig via E6. Nødetater kan ikke passere, melder Narvik kommune på sine nettsider.

Høyesterett avviser anken. Narvik kommune taper sak mot elektrikerfirma

Narvik kommune tok en sak om offentlig innkjøp til Høyesterett. Nå har Høyesterett avvist anken.

Ankeutvalget har enstemmig besluttet at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, og dermed avviser de anken fra dommen i Hålogalands lagmannsrett.

Både Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett fant at Narvik kommunes anbud var ulovlig, og kommunene Narvik og Gratangen ble i fellessskap dømt til å betale sakskostnadene på 482.000 kroner. Narvik kommune var dog alene i anken til høyesterett.

Samsvar mellom skriftprøver i Bertheussen-saken

Flere av resultatene av skriftprøver i Bertheussen-saken taler sterkt for at skriften i beslaget er utført av tiltalte.

På den tolvte dagen i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen fikk retten høre om de nitide analysene som er foretatt av skriften på trusselbrev, konvolutter, husvegg og bil.

– Resultatene taler sterkt for at den omstridte skriften i beslaget er utført av tiltalte, sa seniorrådgiver Trond Jacobsen i Kripos om et av trusselbrevene i saken.

Brevet ble funnet i postkassen til tiltalte og hennes samboer Tor Mikkel Wara om morgenen lørdag 2. mars i fjor. I brevet står det: «Jævela rasister vi venter på dere du og den feige Frp hora turte ikke komme. Vi venter på dere».

På en skala fra +3 til -3, der 0 indikerer at det ikke kan trekkes noen konklusjon om samsvar eller ei, sa skrifteksperten at brevet ble gradert til +2.

– Du vil aldri forvente å finne en full overensstemmelse. Veldig mange overensstemmelse må til for at man i et slikt tilfelle skulle konkludere med +3, sa han.

Av de sju beslagene som er gransket for skrift, var det også noen som ble gradert til +1, som indikerer en viss grad av overensstemmelse.

Når det gjaldt «rasisit», som var skrevet på husveggen, lot det seg ikke gjøre å konkludere noe om samsvar. Analytikerne mener også at en av de undersøkte konvoluttene sendt til tiltaltes forsvarer John Christian Elden, til en viss grad taler for at den ikke er skrevet av Bertheussen.

Tiltalte har avgitt flere skriftprøver for politiet som er sammenlignet med det beslaglagte materialet.

Sigurd Myrvoll fra Bodø på nominasjonslisten til Nordland Arbeiderparti

Myrvoll har jobbet i Forsvaret i over 30 år og er tillitsvalgt på heltid. Han sitter i bystyret i Bodø i sin 2. periode og har bred støtte fra fagbevegelsen i Nordland. Det skriver Per Christian B. Jacobsen, leder region Nord-Norge i Fellesforbundet i en pressemelding.

Gjennom LO har Fagforbundet, Norsk Arbeidsmannnforbund og Fellesforbundet med sine 38.000 medlemmer kommet til en enighet om at Sigurd Myrvoll er deres kandidat.

– Med Sigurd Myrvoll på 3. plass er vi helt sikre på at Arbeiderpartiet vil få økt oppslutning, samt skape et stort engasjement for å få en sterk faglig representant inn på Stortinget, står det i pressemeldingen.

Fagbevegelsen er også opptatt av at ungdommen skal få sitt forslag oppfylt og har derfor sittet Sandra Tønne på en 4. plass.

Den 17. september 2020 kom det første listeforslaget med en delt Innstilling på 3.-plassen, med et mindretall for Sigurd Myrvoll. Flertallet har innstilt Sigurd Myrvoll på en 5. plass. Dette betyr at, dersom dette skulle bli det endelige resultatet er fagbevegelsen egentlig kastet ut av en reell mulighet for å kjempe om en stortingsplass. Vanligvis har både LO og AUF hatt representasjon blant de 4. første på Nordland Arbeiderpartis liste.

– Vi i Fellesforbundet og mange i LO er veldig overrasket over ei slik Innstilling. Hvis en slik Innstilling skulle få oppslutning, oppfatter vi at det fagligpolitiske samarbeidet svekkes, ikke styrkes, skriver Jacobsen.

Nominasjonsmøte finner sted den 21. november.

– Nå er listeforslaget ute på høring hos kommunepartiene og vi har en sterk henstilling til partiorganisasjonen om å sørge for at både LO og AUF får en plass på lista med reell mulighet for å bli valgt inn på Stortinget. Da må det også tas hensyn til fagbevegelsen og Fellesforbundet sine innspill om at Sigurd Myrvoll får 3.-plassen, avslutter Jacobsen.

Tromsø låner eliteseriespiller i opprykkskampen

Tromsø låner Kristiansund-spilleren Erlend Sivertsen. 29-åringen skal hjelpe «Gutan» til eliteserieopprykk.

Både Tromsø og Kristiansund bekrefter overgangene på sine nettsider.

Sivertsen har tidligere vært kaptein for Kristiansund og var sentral da klubben rykket opp til øverste nivå i norsk fotball. Nå har han signert en låneavtale med Tromsø ut inneværende sesong.

– Erlend er en solid spiller som forsterker venstresiden hos oss, og han vil hjelpe oss i opprykkskampen, sier spillerlogistikkansvarlig i Tromsø, Lars Petter Andressen.

Sivertsen er spilleklar til tirsdagens 1. divisjonskamp mot Ull/Kisa. Tromsø har kun Sogndal foran seg på tabellen. Med seier tirsdag er klubben igjen serieleder.

Fall den vanligste arbeidsulykken i fjor

Av nesten 22.000 arbeidsulykker som ble rapportert til Nav i fjor, skyldtes om lag en femdel ulykker som følge av fall.

Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som for eksempel bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2019 ble det rapportert totalt 21.991 arbeidsulykker inn til Nav. I 45 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær.

Totalt i fjor ble det rapportert 7,7 arbeidsulykker per 1.000 ansatte i Norge.

Enighet i lønnsoppgjøret med Maskinentreprenørenes forbund

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2020-2022. Partene er enig om obligatorisk tjenestepensjon fra første krone, et generelt tillegg på 0,50 kroner per arbeidet time og minstelønnssatsene økes med 2,00 kroner til 190 kroner per arbeidet time.

Fagbrevtillegges økes med to kroner til 14 kroner per arbeidet time. Diett/oppholdsgodtjørelse heves med 10 kroner, til 195 kroner per dag.

Forhandlingsleder Anita Johansen er fornøyd med resultatet og er spesielt glad for at partene maktet å komme frem til en enighet om pensjon fra første krone. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemningen.

Det er enighet om nye bestemmelser vedrørende helligdagsgodtgjørelse. Det skal settes ned utvalg for arbeide med: Bilag for innarbeidingsordninger, bilag for drift og vedlikehold, reisebestemmelse og brakkebestemmelser, skriver Norsk Arbeidsmandsforbund i en pressemelding.

Hauge på vei til Milano – gleder seg til å spille med Zlatan

Jens Petter Hauge (20) har satt seg på flyet til Italia for å gjennomføre legesjekken hos AC Milan. Bodø/Glimt får angivelig 56 millioner kroner for vingen.

Hauge ble avbildet på flyplassen i Bodø tirsdag morgen, og han uttaler seg om den nært forestående overgangen til Avisa Nordland og TV 2.

– Det er klart man gleder seg til å spille med Zlatan. Han har vært med i «gamet» lenge, og jeg skal prøve å lære, sier Hauge til lokalavisen.

20-åringen antyder at agentene hans har forhandlet ferdig de personlige betingelsene med den italienske fotballgiganten. Hauge håper at alt er i boks i løpet av kort tid.

– Jeg regner med at det blir en medisinsk sjekk (tirsdag). Så håper jeg alle detaljer i forbindelse med overgangen vil falle på plass i løpet av de nærmeste dagene. Det er vanskelig å si. Jeg vet ikke hvor lang kontrakt vi snakker om, men jeg regner med å få vite mer i løpet av dagen, sier han.

Hauge har imponert stort for Glimt i årets Eliteseriesesong, og mandag ble han for første gang tatt ut i Norges A-landslagstropp. En enda større belønning ligger i det som trolig går i boks denne uken.

Tre UNN-ansatte i karantene

Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser på sine nettsider at tre ansatte er i karantene per 28. september. De opplyser ikke hvilket sykehus de tre jobber på. Totalt har 32 ansatte vært smittet av korona siden pandemien startet. Akkurat nå er det ingen pasienter innlagt med korona, verken i Narvik, Harstad eller Tromsø.

Mann knivstukket i Tromsø

Ved 05.20-tiden natt til tirsdag fikk politiet i Tromsø melding om at en mann var knivstukket utenfor Skjernekiosken i Tromsdalen. Mannen ble ifølge politiet kjørt til sykehuset. Politiet søker etter to gjerningsmenn. De er kledd i svarte klær, og forsvant fra stedet.

Forbrukerrådet krever at dagligvarekjedene slutter med 3 for 2-tilbud

Forbrukerrådet ber dagligvarekjedene om å slutte med 3 for 2-tilbud for å bidra til å redusere matsvinnet.

− Det å redusere matsvinnet hjemme er noe mange ønsker, men det oppleves som vanskelig i hverdagen. En av årsakene er at vi blir lurt til å handle inn mer mat enn vi trenger på grunn av mersalgskampanjer og fristende 3 for 2-tilbud, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Tirsdag 29. september er FNs internasjonale matsvinndag, og det er i anledning denne dagen Forbrukerrådet kommer med kravet om at dagligvarekjedene kutter ut denne typen tilbud.

I snitt kaster hver nordmann 42 kilo spiselig mat hvert år.

Forbrukerrådet mener at ansvaret for dette ikke kan legges på forbrukerne alene.

− Kjedene har lenge snakket om å slutte med mersalg og 3 for 2, men dette gjøres fortsatt i utstrakt grad. Dette må de nå slutte med. Forbrukerne må i større grad få bestemme hvor store kvanta de vil kjøpe, sier Blyverket.

Myndighetene og en samlet matbransje har gjennom den frivillige bransjeavtalen for redusert matsvinn forpliktet seg til 30 prosent reduksjon innen 2025 og 50 prosent innen 2030. Forbrukerrådet mener det må jobbes enda mer målrettet for å nå målene.

− For å nå målene om redusert matsvinn må alle ta større ansvar, sier Blyverket.

700 nye millioner til statlig klimafond

Regjeringen vil gi ytterligere 700 millioner kroner til det statlige fondet Nysnø, som investerer i klimateknologi.

Næringsminister Iselin Nybø (V) kom med denne budsjettlekkasjen da hun mandag var på besøk hos Nysnø i Stavanger, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette betyr at Nysnø kan investere i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi slik at vi holder tempoet i det grønne skiftet oppe, sier næringsminister Nybø (V) i en kommentar til NTB.

– Disse pengene vil bli veldig viktige for oss. Det er viktigere enn noen gang, i kjølvannet av koronapandemien, at vi klarer å holde oppe investeringstakten, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø.

Fra før har fondet fått tilført 1,7 milliarder kroner. Ifølge DN har Nysnø siden oppstarten i 2017 hatt en avkastning på rundt 10 prosent, basert på prising i emisjoner.

Rev førte til stengt tunnel i Bodø

Det har vært en rolig natt i Nordland politidistrikt. Men ved 05-tiden natt til tirsdag ble en rev observert midt i Bodø tunnel. Dette førte til at tunnelen ble midlertidig stengt. Reven forlot ifølge politiet tunnelen på Bodø-siden, og tunnelen kunne åpne igjen.