Mange arbeidsfolk og bedrifter føler utrygghet for jobben og fremtiden. Mange er hardt rammet. Over 10.000 nordlendinger er nå arbeidsledige. Det er en av denne krisens brutale sider. Det er dramatisk. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å trygge bedriftene og arbeidsplassene våre, når det står på som verst.

LO og NHO har vært tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen. Og sammen har vi vist styrken i den norske modellen - trepartssamarbeidet. Krisepakkene har bidratt til å få på plass for å trygge bedriftene og arbeidsplassene våre, i landet og her i Nordland, snakker sitt eget språk. De kom ikke av seg selv. De er resultatet av styrken i det organiserte arbeidslivet. Vi står samme. Vi løfter i lag.

Krisen setter samfunnet vårt på prøve. Situasjonen krever det beste av oss alle, når vi nå kjemper for at vi skal komme oss ut av den med flest mulig liv og arbeidsplasser i behold. Det er det dugnaden handler om. Vi lykkes bare hvis vi evner å holde hjulene i gang, og ved at helsevesenet får yte sitt beste.

En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftsbygger, og det kan sette arbeidsfolk i en håpløs situasjon. Vi legger inn all vår innsats på at ingen sunne bedrifter skal gå konkurs og at jobbene og velferden skal trygges.

Derfor er det jobbet hardt for at regjering og storting må lette byrden for bedriftene, blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer og sykelønn, samtidig som at arbeidsfolk ikke må ta regningen. Det må fellesskapet gjøre. Det fikk vi på plass.

Vi har stått knallhardt på at bedrifter som har mistet store deler av inntektene sine, skal få det dekt, slik at de igjen kan åpne dørene og folk komme på jobb, når vi har ridd virusstormen av. Det får vi nå snart på plass.

Vi står nå skulder ved skulder, for at arbeidsfolk som er sendt i arbeidsledighet, skal kunne få ta utdanning, samtidig som de mottar dagpenger. Det får vi også på plass. Bare sammen kan vi få til slike gjennomslag.

Vi har vært, og vil være, pådrivere overfor regjering og storting for å finne gode løsninger for samfunnet vårt, norske arbeidsfolk og bedrifter. Det er jobben vår.

Også på de enkelte arbeidsplassene vil partssamarbeidet være den viktigste nøkkelen for en god krisehåndtering. Arbeidsgivere og tillitsvalgte kan sammen finne gode løsninger, både for å sikre bedriftens overlevelse og for å finne fleksible løsninger som sikrer aktivitet, men begrenser smittespredning. Arbeidsfolk i norske bedrifter er både omstillingsdyktige og omstillingsvillige. Vi har en historie for å brette opp ermene, og gi alt når krisen rammer oss. Det helt avgjørende nå når partene sammen må finne gode løsninger, i krisen vi står i.

Innsatsen er ikke bare nasjonal. Den er også regional. LO, NHO og regionale styresmakter har gode tradisjoner for samarbeid, både om jobb- og verdiskaping, videregående utdanning og andre viktige samfunnsoppgaver. I Nordland har vi sammen med Fylkeskommunen, NAV, og Innovasjon Norge, etablert en samordningsgruppe for arbeids- og næringsliv.

Her bidrar vil til raske avklaringer og gode løsninger på de utfordringene som oppstår, etter hvert som krisen utvikler seg. Slik bidrar vil til å trygge bedriftenes og arbeidsplassens liv gjennom krisen, og for tiden som kommer når vi skal ta hverdagen tilbake.

Vi bidrar alle i en historisk solidaritetsdugnad. Mange som blir smittet vil bare få milde symptomer, og kunne fint deltatt i samfunnet som vanlig. Men vi vet også at noen av oss ikke vil tåle å bli smittet. Den prisen er vi ikke villig til å betale. Derfor løfter vi sammen, i flokk. For liv og helse.

Men denne solidaritetshandlingen har også en kostnad for bedrifter og arbeidsplasser. Derfor gjør vi det vi kan, og må, for å begrense kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig. Sånn står vi sterkere sammen.

Og det er nettopp slik vi skal komme oss gjennom krisen - sammen. Det er den norske modellen.