UIT Norges arktiske universitet skal sammen med Narvik kommune og Smart Narvik bidra til en smartere og mer bærekraftig samfunnsutvikling i Narvik.

Narvik kommune har ambisjon om å lede an i det grønne skiftet i nord og har for å oppnå dette blant annet etablert initiativet Smart Narvik. Nå har UiT Narvik og Narvik kommune ved Smart Narvik signert en samarbeidsavtale. Det skriver Narvik kommune i en pressemelding.

Tett samarbeid

Avtalen inkluderer konkrete prosjekter og samarbeid. Smart Narvik eies av rådmannen i Narvik kommune og i tillegg til kommunen er også Narvik havn og Nordkraft med som aktive samarbeidspartnere og bidrar til finansiering. UIT og Narvikregionens næringsforening har fra starten også deltatt i styringsgruppen.

– Spesielt morgendagens innbyggere har forventninger til at samfunnet rundt dem er smartere, bedre og mer miljøvennlig. Vi ønsker å gjøre det bedre, og denne samarbeidsavtalen er et konkret steg i riktig retning.- UiT har ressurser som studenter, kunnskap og teknologi. Vi har samfunnet og viljen. Sammen kommer vi til å skape et bedre samfunn, sier assisterende rådmann, Lars Normann Andersen.

Ny teknologi

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige. De satsingsområdene vi har valgt å fokusere på i Smart Narvik er helse, bygg, energi, mobilitet, offentlig innovasjon og reiseliv.

– Som den største forsknings- og innovasjonsaktøren i regionen spiller UiT Norges arktiske universitet en svært viktig rolle i omstillingen av samfunnet i en smartere og mer bærekraftig retning. Derfor er det nå svært gledelig at man har klart å styrke Smart Narvik-satsingen gjennom signering av en samarbeidsavtale med universitetet. Samarbeidet er tenkt å gi helt konkrete prosjektresultater og bidra til et økt samarbeid mellom universitetet og det øvrige samfunnet, sier viserektor ved UIT, Rikke Gürgens Gjærum.

For universitetet skal samarbeidet bidra til å styrke utdannings-, forsknings- og formidlingsaktiviteter, heter det videre i pressemeldingen.