Under denne overskrifta skrev jeg et innlegg og leverte det inn til Fremover den 29. mai. Samme dag sto det i nettavisen. I dag, 3. juni, dukket det opp en kritikk av innlegget i papiravisen, uten at mitt innlegg hadde stått i papiravisen...!

La oss se på kritikken fra Jon Todal:

"Innlegget frå Ellingsen inneheld ein usann påstand som er farleg, nemleg at det finst ei samisk samansverjing, ein konspirasjon, som på lang sikt vil diktere det norske samfunnet."

Selv har jeg gått igjennom mitt eget innlegg, men kan ikke finne denne påstanden om "samansverjing, ein konspirasjon"...! Så dette har nok Jon Todal sugd av eget bryst...! Etter litt tankevirksomhet skjønner jeg jo at Todal må ha lest noe som han ikke har likt, for så å gjøre ei fortolkning - som åpenbart ikke er til å kjenne igjen. Så derfor må jeg bare gjette:

Todal må ha hengt seg opp i overskrifta...?!

For det å marsjere kan tyde på at innleggene fra same-aktivistene har blitt samordna. Det viser også språkbruken, der flere formuleringer går igjen. Dessuten fremtrer innleggene innenfor et tidsrom av kun 14 dager i mai. De tre siste innleggene innenfor kun to dager.

Men det er jo ikke noe galt i å samordne... Altså et helt akseptabelt fenomen...!

Så kommer neste sitat som Todal har hengt seg opp i:

"Derfor har sameaktivistene jobbet langsiktig bak lukkede dører, utenfor demokratisk kontroll, for å snekre sammen dagens samelov. Dette er grunnen til at de med Statens penger prøver å kjøpe kommunene inn i Samisk språkforvaltningsområde, nu Samisk språkområde."

Til dette skriver Todal: "Samane, eller Sametinget, kan ikkje vedta lover i Norge. Det er det Stortinget som gjer."

Dette er formalprosedyre fra Todals side. Alle vet jo at Stortinget vedtar lovene. Jeg har da heller ikke skrevet at det er Sametinget som vedtar lovene. Når jeg bruker uttrykket "for å snekre sammen dagens samelov, så mener jeg at de gjør det de kan for å få sameloven som de ønsker den, gjennom lukkede forhandlinger - sett fra lokaldemokratiet...!

I særstilling står delinga av Tysfjord kommune:

Kommunen ble delt mot kommunens vilje...!

Grensedragninga var helt hinsides oppfatningen til den delen som gikk til Narvik.

Det hører også med at Fylkesmannens behandling av delelinja for Tysfjord ble tilsidesatt - etter forhandlingene med Sametingets forhandlere...!

Av denne grunn har da også Nye Narvik kommune gått til rettssak mot Staten v/Kommunaldepartementet.

Det hører også med at folk fra Kjøpsvik forlangte å få tilgang til forhandlingene mellom Sametinget og Departementet. Men de er visstnok fortsatt unntatt offentligheten...

I parentes bemerkes følgende fra Rune Bjerkli, sekretæren i Kvenlandsforbundet: "Rettsstaten Norge går berserk ved å gjøre "folkerettslige konsultasjoner synonymt med "unntatt offentligheten" "...!

Siste delkritikken fra Todal kommer her:

"Sametinget bestemmer ikkje over Statens pengar, og kan difor ikkje kjøpe noko eller nokon for desse pengane."

Igjen ser vi at Todal bedriver formalprosedyre: Men det koster en halv milliard å drive Sametinget. Så har Sametinget fått til disposisjon ytterligere en halv milliard for å finansiere innmelding i Samisk språkforvaltning, nu språkområde... Kall det hva du vil, men den folkelige orddrakten om å kjøpe kommuner inn i Samisk forvaltningsområde, synes jeg passer utmerket. Det er en direkte språkbruk som narvikingan har sansen for...!

Avslutningsvis sier Jon Todal følgende:

"Men argumenta mot samisk i Narvik bør uansett bygge på fakta."

Det er jeg enig i. For øvrig er jeg ikke "mot samisk i Narvik"... Det fremgår av min artikkel at jeg er for opplæring på samisk for barn og ungdom. Ja, til og med voksenopplæring i samisk er jeg også for...! I den forbindelse har jeg sjøsatt ei helt ny løsning i Narvik, nemlig at man overlater til Folkeuniversitetet å drive med voksenopplæring. Så her kan Sametinget sende sine "statspenger" videre til Folkeuniversitet, uten å koble inn Narvik kommune...

Så registrerer jeg at Rådmannen har innstilt på at Narvik ikke skal gå inn i Samisk språkforvaltning/språkområde. Han har gjort et formidabelt arbeid, både i Kjøpsvik og ellers i kommunen. Han har også lyttet til mange munner...

Så det går nok bra dette, Todal, selv uten konspirasjonsteorien din...