– Når folk får høre at jeg er same, kommer fort spørsmålet om jeg har rein og lavvo

Nathaniel (19) og Lemet (19) skulle gjerne sett at samefolkets dag satte større preg på Narvik/Áhkánjárga, og appellerte mer til de unge. Runar (32) tror markeringa bare blir bedre og bedre, og peker på Harstad som inspirasjonskilde.