Gå til sidens hovedinnhold

Samepolitikk inn i nominasjonsprosessene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sp i Finnmark har hatt nominasjonsmøte. På dette møtet ble samepolitikken trukket inn for fullt. Bakgrunnen var at Sp i Alta hadde foreslått Bengt Stabrun Johansen som første- eller andrekandidat på Sp sin stortingsvalgsliste i Finnmark. Allerede i forkant av nominasjonsmøtet ble det argumentert mot at Bengt Stabrun Johansen skulle få en slik plass. Det ble argumentert mot han med den begrunnelsen var at han har vært styremedlem i EDL. Bengt ble vraket som kandidat på Sp sin liste.

Dette bør en ikke bli overrasket over, for Sp er blitt invadert av samelandsaktivister og Sp sitt samepolitiske program bærer preg av det. Programmet er nærmest som snytt ut av nesen til NSR. Sp har også nylig stemt for en uttalelse som viser at partiet er for vetorett og overherredømme til sametingssystemet i nordområdepolitikken. Å stemme på Sp vil derfor være å stemme for ennå flere samepolitisk, motiverte særrettigheter - og ennå mer politisk makt og innflytelse til sametingssystemet.

Det er bra at samepolitikken bringes inn i nominasjonsprosessene. Dette blant annet fordi at samepolitikken inneholder en viktig verdipolitisk dimensjon, nemlig om en skal forskjellsbehandle mennesker ut ifra etnisitet og avstamming eller ikke. I Sp i Finnmark er det tydeligvis ikke plass til personer på deres stortingsvalgliste for de som mener at en ikke skal forskjellsbehandle mennesker med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

I de andre partiene er samepolitikken ikke blitt dratt åpent inn i nominasjonsprosessene. I disse partiene oppfører en seg som om dette spørsmålet ikke finnes. Men denne verdipolitiske dimensjonen og samepolitiske spørsmål blir ikke borte av den grunn.

De som blir valgt inn på Stortinget, må for eksempel ta stilling til om en skal skrive inn i Grunnloven at samene er et urfolk, om det skal lovfestes at statlige, fylkeskommunale og kommunale organer skal få en lovfestet plikt til å forhandle med Sametinget og representanter for samiske interesser og om Norge skal ratifisere forslaget til Nordisk samekonvensjon. Om disse planene blir gjennomført og forslagene blir vedtatt, vil det føre til en ytterligere forskjellsbehandling av samer og ikke-samer i Norge. En ny politisk- og forvaltningsmessig orden vil bli lovfestet.

Det nytter altså ikke å stikke hodet i sanden i nominasjonsprosessene og oppføre seg som om denne verdipolitiske dimensjonen ikke finnes og som om disse samepolitisk, motiverte planene og forslagene ikke finnes.

Kommentarer til denne saken