Samer mot samer

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sametinget har behandla prinsipper for nordområdepolitikken. Det førte til en splittelse av samene: NSR, Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for at politikken må dreies til å omhandle oss som bor i nord, og ikke hvilke ressurser som landet kan hente ut herfra...

Nordkalottfolket

Samene i partiet Nordkalottfolket har et anna syn, både på ressursene og rettighetene i Nord-Norge. Det førte til en opphetet debatt på Sametinget.

Nordkalottfolket vil at Regjeringa skal si nei til forslaget om at samene skal ha vetorett i utmarksspørsmål...! Det begrunnes med at nordmenn, samer og kvener må behandles likeverdig! Samt at vi her nord skal ha likeverdige kår som folk lenger sør i landet.

To tøffe tøtter, Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen, står i spissen for Nordkalottfolket. I et leserbrev i Fremover får Kåven kritikk fra lederen i NSR (Norske Samers Riksforbund), Runar Myrnes Balto, om at "... vi får forståelsen av at hun altså ikke støtter at samene sitt livsgrunnlag skal være beskyttet av urfolksretten. For dette synet blir Kåven og Nordkalottfolket omfavnet og spredt på sosiale medier av Jarl Hellesvik og hans anti-samiske organisasjon EDL." Så langt Balto.

Her er det flere ting å gripe tak i:

Samenes livsgrunnlag kan ikke gis evig liv gjennom urfolksretten...!

Skal man sikre sitt livsgrunnlag og sin inntekt, da er man også prisgitt spillereglene i næringslivet, samt naturgrunnlaget for reinen. Herunder både isforholdene som holder maten utilgjengelig, samt dårlig beite generelt. Sykdommer i reinflokkene spiller også inn. Det betyr at det er mattilgangen, konkurransekraften og helsetilstanden som avgjør livsgrunnlaget for reindrifta.

Sist vinter måtte han Stat sponse ekstra foring av reinene med 40 millioner... Det betyr at reindrifta er drivverdig bare så lenge den er økonomisk drivverdig...!

Alt dette spiller vesentlig inn uavhengig av urfolksretten...!

For det andre serverer Balto ei blank løgn når han bruker formuleringa "Jarl Hellesvik og hans anti-samiske organisasjon EDL." (EDL - Etnisk og demokratisk likeverd). Hellesvik har opplyst at han er 40% samisk og finsk, og at han ikke er imot samene. Derimot har han og mange andre mye imot politikken til NSR. Og det er noe helt annet...! Det å beskylde folk for å være imot samene, minner unektelig mye om psykisk lus. Desto mer oppsiktsvekkende når det er andre samer som mottar dette budskapet...!

For det tredje skriver Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen et leserbrev den 4. september om at Nordkalottfolket bruker urfolksretten med klokskap. Der fremkommer det at høyden under taket i sametingssalen ikker er særlig høy:

"Den samiske trumpisen lever i beste velgående i Sametinget. Det skal ikke mye til før man blir erklært antisamisk og definert som undergravere av samiske rettigheter dersom man skulle våge seg å stille spørsmål ved gjennomføringen av sametingsflertallets politikk. Nå sist av Runar Myrnes Balto fra NSR."

Avslutningsvis sier Kåven og Larsen at samisk vetorett skaper ikke samarbeid og samhandling, den skaper ufred, og vi løfter ikke nordområdenes behov ved at ett folk skal ha vetorett over andre. Derfor må bare Høyre-Regjeringa fortest mulig skrote forslaget fra NSR, AP og SP dersom de ikke ønsker ufred mellom folk i nord, men heller ønsker å bygge et sterkt nord for folk i nord."

Så langt Kåven og Larsen. Slik jeg ser det, er argumentasjonen deres fra Fremover og Digitalavisen særdeles tungtveiende, utmerket og fremtidsrettet...! Nordkalottfolket har en god sak...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags