Sametingets regjering alene koster nesten 11 millioner kroner å drifte. Se oversikten over prisen for å holde samepolitikerne i sving

Artikkelen er over 2 år gammel

Sametingspresident Aili Keskitalo har nå en årslønn på over én million kroner. Og nesten 11 millioner er satt av på budsjettet til å drifte sametingsrådet i år. Nå foreslås det også å gi de menige sametingspolitikerne et samlet løft i møtegodtgjørelsen på 400.000 kroner. Og medlemmene i énmannslistene får 60.000 kroner for å holde styr på seg selv.