Sametinget har klart å føre regjeringen bak lyset

I grensedelingssaken i Tysfjord kommune, har sametinget opptrådd arrogant og splittende, skriver Johan Daniel Hætta.

I grensedelingssaken i Tysfjord kommune, har sametinget opptrådd arrogant og splittende, skriver Johan Daniel Hætta.

Av
DEL

Lederbrev:Sametingets arbeidsmåte har i de siste årene etter min mening gått i en feil retning. I dag driver de politikk som om det i dag eksisterer en egen samisk stat. Splitt og hersk-mentaliteten er voksende. Man arbeider for å få makt over landområder ut i fra et oppkonstruert bilde av hva som skal tilhøre samiske interesser. Og hva er samiske interesser i dag i forhold til det var før i gamle dager?

Reindriften er i dag sentrert i store enheter i likhet med landbruket. Til eksempel i Nordland er reindriften svært begrenset og knapt nok levedyktig. De fleste samer lever som andre og høster av naturen i fritiden, som andre norske statsborgere. Med samme levesett bør lover og regler gjelde for alle uansett etnistet.

I grensedelingssaken i Tysfjord kommune, har sametinget opptrådd arrogant og splittende. De har faktisk klart å føre den norske regjeringen bak lyset.  I tillegg stemples konsultasjonsinnspillet som hemmelig. I en demokratisk prosess er dette helt feil og vil føre til stor skade for forholdet mellom innbyggerne i de berørte områder.

Denne saken bør få et etterspill i stortinget, som en rettesnor for fremtidige måter å behandle saker på.

Vi som er samer på Kjøpsvik-siden er rystet over hva som er blitt gjort i denne saken. Vi er ikke overrasket over fremferden til visse sentrale politikere som har hatt en finger med i spillet i denne saken. Denne splitt og hersk-måten å arbeide på har gjennomsyret mye av arbeidet i kommunestyret i Tysfjord kommune over flere år.

At Sametinget, som jeg har vært tilhenger av siden 1980-tallet, har dreid seg fra å være samlende, til å bli splittende og utstøtende er svært trist. Mulig at sametinget har utspilt sin rolle, fra å være for alle samer, til å bli et organ som samler kun et mindretall «elitesamer i egne øyne».

Jeg har bodd og jobbet i Tysfjord i 21 år. Jeg har trivdes godt på mange måter. Min politiske oppfatning er at etniske samer og etniske norske og andre innbyggere, må kunne klare å fungere godt i lag med hverandre. For meg er det viktig at folkegrupper ikke blir adskilt, men kan leve sammen å berike hverandres språk, kulturer og erfaringer. Bare på denne måten kan vi får et positivt og aktivt samfunn for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags