Vil foreslå å kjøre Bodø-bussen via Kjøpsvik

Ofoten regionråd kommer til å foreslå at bussruten mellom Narvik og Bodø i fremtiden skal kjøres via Kjøpsvik, og ikke via fergesambandet Skarberget-Bognes, slik som i dag.