- Widerøe har misbrukt markedsmakten sin

Widerøe tar av fra Bodø Lufthavn

Widerøe tar av fra Bodø Lufthavn Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

(Avisa Nordland) Flyselskapet Widerøe anklages for å ha brutt konkurranseregler i forbindelse med anbud på statlig finansierte flyruter i Norge.

EFTAs overvåkningsorgan ESA åpnet i juni 2016 formell sak mot Widerøe's Flyveselskap AS for å undersøke nærmere om selskapet har brutt konkurransereglene i EØS-avtalen.

Bakgrunnen for saken er ifølge ESA anbudskonkurransene om statlig finansierte regionale flyruter i Norge. For å delta i mange av disse konkurransene var det tidligere nødvendig for flyselskapene å ha et satellittbasert innflygingssystem.

– Misbrukt markedsmakt

ESA har foreløpig konkludert med at selskapet har misbrukt markedsmakten sin i Norge.

– Selskapet med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer konkurransen, sier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker, ifølge NTB.

– ESAs konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til nødvendige mottakere. På den måten synes Widerøe å ha vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene, skriver ESA i en pressemelding gjengitt av NTB.

ESA kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen.

– Overrasket over å motta varsel om vedtak

Widerøe er overrasket over ESAs vedtak, ifølge en pressemelding.

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe’s Flyveselskap AS.

– Først nå får vi anledning til å imøtegå påstandene, slik at vi kan presentere et bredt anlagt forsvar overfor ESA. Vi er likevel overrasket over å motta varsel om vedtak, og er grunnleggende uenige i anklagene. Widerøe’s Flyveselskap er uenig i både faktabeskrivelsen og de juridiske vurderingene som ESA baserer dette varselet på.

Frist til juli

Widerøe har fått frist til 3. juli til å svare skriftlig på varselet fra ESA.

– Nå må vi gjennomgå den omfattende dokumentasjonen for å se hva ESA faktisk bygger anklagene på. Vi vil selvfølgelig fortsette å samarbeide med ESA og levere den dokumentasjon som man ber om. Samtidig får vi nå for første gang muligheten til å dokumentere og argumentere mot konkrete faktum, påstander og eventuelle misforståelser i saken, sier Stein Nilsen.

Flyselskapet opplyser at de ikke vil kommentere saken ytterligere før de har fått gjennomgått varselet.

Artikkeltags