(Broom): Promillekjøring en av de viktigste risikofaktorene i trafikken i Norge. Ulykkesstatistikkene viser at omtrent en tredjedel av alle drepte bilførere hvert år har promille i blodet.

Tradisjonelt har tiltakene mot promillekjøring vært politikontroll og opplysningsvirksomhet.

Men det finnes også en løsning som stopper potensiell promillekjøring, og som er svært enkel i bruk. Vi snakker om alkolås, som har blitt stadig mer utbredt de siste årene. Her må sjåføren blåse i et alkometer, for å få startet bilen.

Nytt lovforslag

Nå ønsker regjeringen å innføre påbud om alkolås i kjøretøy som brukes til transport mot vederlag på vei.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjer og omgivelser. Vi vil derfor øke tryggheten til passasjerer og trafikanter ved å innføre et påbud om bruk av alkolås, i første omgang i busser og minibusser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ifølge Broom.

Regjeringen la nylig frem et lovforslag i Vegtrafikkloven som tilrettelegger for et påbud om installering av alkolås i de aktuelle kjøretøyene.

Vil nekte unge bilførere å ha med passasjer

Lite promillekjøring i dag

– Flere busselskaper og transportfirmaer har allerede i dag, på frivillig basis, montert alkolås i sine kjøretøy som et generelt trafikksikkerhetstiltak. Vi ønsker nå at dette skal innføres som et krav. La meg samtidig understreke at det heldigvis er lite promillekjøring blant norske yrkestransportører i dag. Likevel utgjør promillekjøring en potensiell sikkerhetsrisiko for de reisende, og med dagens teknologi er dette enklere å sikre seg mot, sier Solvik-Olsen.

Påbudet vil i første omgang gjelde for norske busser og minibusser som benyttes til persontransport mot vederlag. Disse transportselskapene vil få overgangsordninger for å innrette seg.

Standard i alle personbiler?

I en pressemeldig fra Samferdselsdepartementet heter det at alkolåspåbudet ved en senere endring eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer og godstransport.

Fra enkelte hold har det også blitt tatt til orde for at alkolås bør være standardutstyr i alle personbiler. Det blir pekt på at dette vil kunne redusere ruskjøring til et minimum, og dermed også spare mange liv i trafikken.

I enkelte land har personer som tidligere har blitt tatt for ruskjøring fått krav om å innstallere alkolås hvis de skal få kjøre bil igjen.