Totalt deler Sparebank 1 Nord-Norge ut over 2,3 millioner til gode formål i regionen.

Blant annet har FK Mjølner fått støtte på 500.000 kroner til prosjektet «Fotball i Narvik og Ofoten – vi samler oss!»

Dette er et fellesprosjekt rettet mot klubbene i vår region.

Flere Farger Narvik skal opprette et dansetilbud for kvinner og har fått 20.000 kroner for dette formålet.

Ankenes Alpinklubb/Midtre Hålogaland friluftsråd får 105.000 kroner for å renovere startbuer i bakken til dagsturhytter og Narvikfjellet AS skal investere de 25.000 kroner som de har fått i et gratisområdet i barnebakken.

Tildelinger

Samfunnsløftet tildeling januar 2023

Ankenes Alpinklubb/Midtre Hålogaland friluftsråd: Kr 105 000,-

Renovering av startbuer i bakken til dagsturhytter

Flere Farger Narvik: Kr 20 000,-

Dansetilbud for damer

Evenes Skytterlag: kr 44 980,-

Anskaffelse av målbane Moving Range 5022

Midtre Hålogaland friluftsråd: Kr 200 000,-

Friluftsskoler i Midtre Hålogaland

Fotballklubben Mjølner: Kr 500 000,-

Fotball i Narvik og Ofoten- vi samler oss!¨

Narvikfjellet AS: Kr 50 000,-

Utvikling av gratisområdet i barnebakken

Narvikfjellet: Kr 25 000,-

Gratis aktivitetselementer ved Fjellheisrestauranten

Narvik Skiklubb: kr 150 000,-

Samarbeidsavtale 3 år, «Ski for barn og unge»

Narvik Alpin AS: kr 250 000,-

Europacup finaler i Narvik

Vinterfestuka Narvik: kr 750 000,-3

Samarbeidsavtale 3 år

Narvik Ishockeyklubb: Kr 60 000,-

U21 satsing

SNN Stiftelsen tildelinger november 2022

NUF Skånland: Kr 70 000,-

Aktiviteter for medlemmer av Norsk forbund for Utviklingshemmede Skånland

Ballangen Røde Kors: Kr 30 000,-

Juletilstelning 2022

Kongsvik kirke: Kr 30 000,-

Juletilstelning 2022

Narvik og Omegn Revmatikerforening: Kr 30 000,-

Juletilstelning 202