– Dette er total ansvarsfraskrivelse fra Regjeringens side

Sametingsrepresentant Ann Karin Kvernmo fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

Sametingsrepresentant Ann Karin Kvernmo fra Norske Samers Riksforbund (NSR). Foto:

Sameforeninger i Nordland krever at kommunen kommer inn under forvaltningsområdet i samisk språk.

DEL

Tysfjord kommune er i dag en del av det samiske språkforvaltningsområdet, men fra årsskiftet vil Hamarøy vil ta over statusen som språkforvaltningen. Når Narvik kommune trer i kraft, vil derfor lovfestede særordninger og støtte oppheves.

– Samene i Tysfjord har i dag språkrettigheter jf. Sameloven, rettigheter som regjeringen ikke vil videreføre fra og med nyttår 2020. Dette kommer frem i uttalelser fra statssekretæren Anne Karin Olli på møtet 02.10. jf. Sagat, 06.11.19, heter det i en pressemelding fra Ann-Karin Kvernmo, sametingsrepresentant og leder i Bjerkvik og omegn sameforening og Nils. O. Nilsen, medlem i Salten sameforening i en pressemelding.

– Statssekretæren understreket flere ganger at det er kommunen som har ansvaret og at løsninger og løsningsforslag må komme fra kommunen. Etter sameforeningenes syn er dette total ansvarsfraskrivelse fra Regjeringens side.

Nils O. Nilsen, som er medlem i Salten sameforening, er en av de berørte som vil miste rettigheter. Han er sterkt misfornøyd med Fellesnemndas vedtak om ikke å anbefale kommunene til å søke seg inn i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Dette er totalt uakseptabelt og kommunalministeren må rydde opp i kaoset, skriver Nilsen.

– Er det regjeringens ansvarsfraskrivelse på møtet i Narvik som har bidratt til at også Fellesnemnda fraskriver seg alt ansvar? spør Nils O. Nilsen, medlem i Salten sameforening

Les også:

Sameforeningene krever at regjeringen ved kommunalminister Monica Mæland sørger for overgangsordninger som sikrer at de etablerte rettigheter videreføres ved årsskiftet.

– Det er heller ikke akseptabelt at regjeringen foreslår ulike rettigheter i forhold til bosted i den nye kommunen. I praksis innebærer dette en klar forskjellsbehandling mellom samer i den nye Narvik kommune, skriver Ann Karin Kvernmo.

– Den samiske befolkningen i hele kommunen Nye Narvik må få de samme rettighetene. Ellers blir det forskjellsbehandling og en uheldig kategorisering av A- og B-samer fra regjeringens side, heter det i pressemeldingen.

Sameforeningene viser til rapporten fra NORCE; Samisk kultur, identitet og samfunnsliv i nye Narvik kommune som ble lagt frem på et møte i Fellesnemnda 2. oktober. Ifølge pressemeldingen er rapporten bestilt av Narvik kommune og viser at innlemmelse av forvaltningsområdet vil være positiv for utviklingen av samisk språk og kultur.

Hinnøy og omegn sameforening, Bjerkvik og omegn sameforening, Ballangen sameforening og Salten sameforening har siden 2017 forsøkt å ta opp spørsmålet om Narvik kommunes innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk, sikring av etablerte samiske rettigheter for samene i Tysfjord samt like rettigheter for alle samer i kommunen, heter det i pressemeldingen.

Artikkeltags