Det sier sametingsråd Henrik Olsen i en pressemelding.

Sametinget bevilger 8,2 millioner kroner til ny utgivelser av samisk litteratur, og 9,5 millioner kroner til de samiske bokbussene.

Flere lesere

– Målet vårt er å få flere lesere av samisk litteratur, at det er god tilgang på samisk litteratur til alle og at samisk litteratur er synlig og kjent for leserne. For å nå disse målene, må vi undersøke hvordan vi kan få mest mulig ut av disse pengene som vi bruker på litteraturfeltet, sier sametingsråd Henrik Olsen i pressemeldingen.

Olsen sier at bokbussene har en viktig rolle i å spre samisk litteratur og kultur i de samiske områdene, men samtidig er det slik at bare mellom 5 og 10 prosent av samlingen på bokbussene er samiskspråklig materiale og utlånet av samisk litteratur er svært lavt.

Formidlingsstilllinger

– Sametingsrådet foreslår derfor å opprette formidlingsstillinger i sør- og lulesamisk område, som skal jobbe aktivt med veiledning og formidling av samisk litteratur. De skal arbeide med å øke kunnskapen om samisk litteratur og kultur, i bibliotekene, barnehagene og skolene. I tillegg vil vi øke tilskuddet til nyutgivelser og oversetting av samisk litteratur, sier Olsen.

Kommunene har ansvaret for å tilby gode bibliotektjenester til sine innbyggerne. Sametingets oppgave er å skape gode rammer for produksjon av ny samiske litteratur og på den måten styrke samisk språk og kultur.

– Folkebiblioteket må ha et godt tilbud til den samiske befolkningen og utvikle bibliotekene til en møteplass for samiske aktiviteter. Det innebærer blant annet innkjøp av ny samisk litteratur og aktiv formidling av samisk kultur og litteratur. Når vi over tid har opplevd kraftig realnedgang i kulturbudsjettene våre, tvinges vi til å nøye vurdere hva vår primæroppgaver er og hva andre aktører har som sine oppgaver lovpålagte oppgaver, sier Olsen.