Jeg har fulgt med i media om krigsveteraner i hele landet som er blitt ved hvert 8. mai på frigjøringsdagen hedret med flotte oppstillinger,taler og kranse nedleggelser, som har gledet meg over i mitt stille sinn.

Men de samisk losene har ikke engang fått takk, enn si undskylding, men kun en iskrans av en brølende «ISHAVSSTORM»

Jeg var bare 6 år da krigen brøt i Norge, så den sitter i godt i min «databank».

Samiske grenselosene og andre samiske medhjelpere, voksne som barn i Tysfjord som hjalp over ca 3000 flyktninger har ikke blitt tildelt et lite gyllent øyeblikk.

Grenselosene stilte seg til disposisjon for å redde andres liv under strabiøse forhold og livet som innsats.

Derfor har de etterlatte og de få «tidsvitner» som ennå lever, krevd at kongeriket Norges øverste myndigheter beklager de fremsatte løgner og stygge beskyldninger og erklærer dem for å være DØDE OG MAKTESLØSE

Men nå har jeg fått med meg at fylkestinget i Nordland har behandlet saken og sendt et brev til regjeringen om at saken avsluttes på en verdig måte.

Mitt samiske hjerte ble rørt til tårer med spørsmålet kan dette være sant?

Jeg gleder meg virkelig til den da dagen jeg kan stå blant de de andre 80 åringer å bivåne denne verdige høytidsstunden vi har håpet og ventet på så lenge.

Denne markeringen burde Tysfjord kommune tatt seg av for lenge siden, men blitt utsatt gang på gang fordi det var bare samer som da fikk oppmerksomhet. Men forstår jeg at kommunen ønsker å få dette til å skje. Det hadde også vært et verdigfullt minne

om avsluttning på Tysfjord som kommune.

Men en ting vil jeg advare mot å begynne å snakke om flytting av den berømte minnesteinen, som i sin tid ble plasert på kommunens eiendom, la den stå der, hvis den skal flyttes vil det bli ny utsettelse og trenering av saken!!!!