Samiske navn og språkrettigheter i Áhkanjárga / Áhkanjárgga suohkan

Eirik Larsen

Eirik Larsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter forslag fra Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) vedtok Norske Samers Riksforbund – NSR, følgende landsmøteuttalelse den 4. oktober 2020:

Áhkánjárga (lulesamisk) /Áhkánjárgga (nordsamisk) har en lang samisk historie og kommunen har mange innbyggere med samisk bakgrunn. I hele Áhkánjárga suohkan / Áhkánjárgga suohkan er det en lang samisk tilstedeværelse som fortsatt blir usynliggjort. Dette er ikke unikt for Áhkánjárga / Áhkánjárgga, men noe som vi ser i flere bykommuner der den samiske befolkningen er i en klar minoritet.

Da Áhkánjárga suohkan / Áhkánjárgga suohkan skulle søke innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde og om Áhkánjárga suohkan / Áhkánjárgga suohkan skulle ha samiske parallellnavn har kommunen brukt Sametingets valgmanntall for å beregne antallet samer i kommunen. Valgmanntallet gir en oversikt over voksne samer som aktivt har meldt seg inn i valgmanntallet, men det gir ikke en god pekepinn på det faktiske antallet samer innenfor kommunenes grenser. Dette gjelder spesielt i områder hvor fornorskningen har vært hard.

NSR viser til at deler av gamle Divtasvuona suohkan (Tysfjord kommune), som var del av det samiske språkforvaltningsområdet, ble innlemmet i nye Áhkánjárga suohkan / Áhkánjárgga suohkan gjennom kommunereformen. Sammenslåingen har medført at innbyggere fra gamle Divtasvuona suohkan har mistet sine rettigheter etter samelovens språkregler til tross for flere lovnader fra tidligere kommunal- og sameministre. Etter at Áhkánjárga suohkan / Áhkánjárgga suohkan valgte ikke å søke seg inn i samisk språkforvaltningsområde er det nettopp det som har skjedd. NSR kan ikke akseptere at samers språkrettigheter er svekket som følge av administrative inndelinger av kommuner.

Áhkánjárga suohkan/ Áhkánjárgga suohkan har en rik samisk historie som er viktig for hele regionen. Kommunen må anerkjenne sin samiske historie, sine flere samiske språk og synliggjøre det for sine innbyggere og for besøkende. Økt synliggjøring og bruk av samiske språk og kultur vil være positivt for kommunen.

NSRs 46. landsmøte oppfordrer Áhkánjárga suohkan / Áhkánjárgga suohkan og andre bykommuner om å søke innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde og å vedta

samiske navn på kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken