Samler inn og sender YN-vrak til Harstad

HRS og HRS Metallco samarbeider nå om å samle inn bilvrak i Narvik. Det skal bidra til renere by og kroner i kassen