Ved å danne Hålogaland Kraft Holding AS(HLK) vil ikke lenger kommunestyrene bestemme. Formelt sies det at kommunene styrer, men man er prisgitt et styre med forretningsmessige intensjoner for selskapene og ikke politiske intensjoner. Det skal ikke mange vedtak i holdingselskapet til før vi opplever større sammenslåinger. Avgjørelser, også om salg av arvesølvet tas bort fra politisk styring.

Det hevdes at vi trenger robuste kraftselskap for å møte utfordringer. Stordriftsfordeler antas å gi gevinst. Derfor er det en formulert målsetting at antall produksjonsselskap skal ned fra 80 til 40 og antall nettselskaper skal ned fra 148 til rundt 40 i første omgang, men helst til 5–10. Strukturendringene i kraftbransjen må vurderes opp mot konsekvensene av EØS-avtalen der implementering av EUs energipakker står sentralt.

Å tro at Europas energigiganter vil være særlig opptatt av sikker kraftforsyning til vårt område, vil være toppen av naivitet.